EUROPA CREATIVĂ – Apel identificare parteneri pentru proiecte dedicate sectoarelor cultural-creative

Organizațiile active în sectoarele cultural creative sunt invitate să participe, în calitate de partener, în două inițiative europene dedicate mobilității artiștilor și creșterii competitivității sectorului audiovizual.

În calitate de organizație membră a celei mai mari rețele de sprijin pentru afaceri și inovare, Enterprise Europe Network, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru aduce în atenția antreprenorilor și organizațiilor cu activitate în industriile cultural creative, o oportunitate de a participa, în calitate de parteneri, în 2 proiecte europene dedicate sectoarelor cultural-creative.

Cele două propuneri de proiecte vin din partea unei organizații din Italia, interesată să coopereze cu organizații active în sectorul industriilor cultural creative care se încadrează în tipologia partenerilor vizați de Programul Europa Creativă.

Programul Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii sectoarelor creative, culturii și audiovizualului. Acest program are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură. Europa Creativă are două subprograme: subprogramul MEDIA și subprogramul CULTURĂ; celor două subprograme li se adaugă o componentă trans-sectorială care facilitează colaborarea între sectoarele creative și sprijină sectorul mass-media de știri prin promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății presei.

Propuneri de proiecte:

  1. Realizarea unei platforme transnaționale care să permită cooperarea activă între organizații din Europa, active în diferite sectoare culturale și creative (5 organizații din 5 țări). Anexăm prezentei nota conceptuală a proiectului. Acest proiect se dorește a fi depus în cadrul apelului CREA-CULT-2023-COOP. Bugetul alocat este de 21.026.883 euro, iar finanțarea nerambursabilă este de 70% din cheltuielile eligibile. Termen de depunere 23/02/2022.
  2. Cel de-al doilea proiect are în vedere creșterea competitivității sectorului audiovizual prin identificarea celor mai bune modalități de circulație și distribuție a operelor teatrale și audiovizuale de la nivel european. Acest proiect se dorește a fi depus în cadrul apelului pentru INNOVATIVE TOOLS AND BUSINESS MODELS CREA-CULT-2023-COOP. Termen de depunere 24/01/2022. Bugetul alocat este de 8.883.198 euro, iar finanțarea nerambursabilă este de 70% din cheltuielile eligibile. Anexăm prezentei nota conceptuală a proiectului.

Organizațiile interesate să participe în una sau ambele inițiative, sunt invitate să contacteze, prin email, biroul EEN din cadrul ADR Centru, iar echipa EEN vă va pune în contact cu potențialii parteneri de proiect. Toate persoanele interesate pot trimite un email la gabriela.tarau [at] adrcentru.ro sau dumitrita.burduf [at] adrcentru.ro.

Sprijin și asistență: Echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu informații suplimentare privind aceste oportunități de cooperare, precum și cu alte oportunități, inclusiv alte servicii de internaționalizare. Persoane de contact: Gabriela Țârău, tel. 0358 401 276 int. 451 sau Dumitrița Burduf telefon 0358 401 276 int. 452