Finalizarea proiectului E-MOB: Îmbunătățirea eco-mobilității urbane în Regiunea Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru anunță încheierea cu succes a proiectului E-MOB – „Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions” („Acțiuni integrate pentru creșterea e-Mobilității în Regiunile din Europa”), o inițiativă ambițioasă ce a avut ca scop îmbunătățirea politicilor locale și regionale dedicate dezvoltării mobilității electrice. Proiectul a fost implementat de un consorțiu format din nouă organizații de la nivel european, în perioada 01 august 2019 – 31 iulie 2023.

Pe parcursul celor 4 ani de implementare, proiectul E-MOB a contribuit semnificativ la cunoașterea diferitelor abordări și soluții pe care regiunile și localitățile din Europa le-au adoptat pentru a crește rolul  e-mobilității în transportul public. Prin facilitarea schimbului de idei și soluții între parteneri și transferul celor mai bune practici existente în domeniul e-mobilității, proiectul a promovat dezvoltarea durabilă a regiunilor partenere. Specialiștii din domeniul mobilității electrice au coordonat acțiunile de învățare interregională, care au fost completate prin activități de învățare intra-regională, inclusiv instruiri privind planificarea strategică în domeniul e-mobilității și elaborarea unei strategii privind mobilitatea electrică.

Pe perioada proiectului E-MOB s-au desfășurat o serie de activități de învățare interregională, de tip peer-review/evaluare „inter-pares”, care au rezultat în 14 bune practici relevante la nivel european, care pot constitui sursă de inspirație pentru alte regiuni din Europa . Aceste practici se regăsesc pe platforma de învățare a Programului Interreg Europe și pot fi consultate aici.

Tot ca rezultat al proiectului, s-a elaborat un ghid cu exemple de bune practici, pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică în domeniul mobilității electrice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,535,195.00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe de 1,304,915.75 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 100,770.00 Euro, din care 85,654.50 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă și 15,115.50 Euro reprezintă contribuția partenerului.

ADR Centru, în calitate de partener în proiect, și-a direcționat activitățile către îmbunătățirea Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, respectiv Prioritatea de Investiții 4.1 ”Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, precum și pentru definirea factorilor care concură la mai buna dezvoltare a acestui sector de transport, în vederea finanțării proiectelor de eco-mobilitate, eligibile prin Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) în perioada actuală de programare.

Cu sprijinul grupului de lucru local, constituit pentru implementarea acestui proiect și al experților din regiunile partenere, ADR Centru a realizat un plan de acțiune pentru îmbunătățirea mobilității electrice în transportul public care a constat în formarea unui grup de experți în mobilitate din UAT-uri, universități, companii care să ofere sprijin autorității de management în procesul de elaborare a ghidurilor. Prima întâlnire a grupului de lucru a avut loc în 23 februarie, ocazie cu care a fost discutat ghidul aferent Priorității 4 – O regiuni cu mobilitate urbană durabilă, Intervenția 4.1 Dezvoltare mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru, din cadrul PR Centru.

În data de  11 mai 2023 a avut loc, la Sibiu, conferința de final a proiectului, organizată de ADR Centru în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, cu tema: „Electrificarea Europei: Politicile Regionale și Strategiile ca factori cheie ai E-Mobilității”, unde au fost prezentate și dezbătute politicile regionale, naționale și europene din domeniul mobilității și integrarea soluțiilor sustenabile de mobilitate electrică în sistemele publice de transport a pasagerilor. Cu ocazia acestei conferințe, municipiul Sibiu a prezentat partenerilor de proiect și invitaților acestora, reprezentând universități, localități, autorități de management din Europa, proiectele sale de mobilitate și au fost realizate schimburi de idei între parteneri inclusiv pe teme tehnice, ca rezultat al modului de abordare a mobilității electrice ales de municipiul Sibiu în centrul orașului.

În continuarea proiectului E-MOB, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027, va continua să promoveze dezvoltarea mobilității urbane durabile prin lansarea unor noi apeluri dedicate dezvoltării acestui domeniu în municipiile și orașele Regiunii Centru. În cadrul acestor apeluri, se vor putea achiziționa exclusiv autobuze electrice, nu hibrid sau alte tipuri de combustibil.

Pentru mai multe informații despre proiectul E-MOB și vă invităm să accesați link-ul proiectului.