Finanțare dedicată întreprinderilor din sectorul turismului

Peste 8,5 milioane euro disponibile pentru întreprinderile din sectorul turismului, în cadrul unui apel pe Programul COSME. Termen de depunere cereri de finanțare: 21 februarie 2024!

  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de punct local de contact Enterprise Europe Network – cea mai mare rețea de sprijin pentru afaceri și inovare – aduce în atenția întreprinderilor din sectorul turismului, posibilitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul unui apel lansat în cadrul Programului COSME (SMP-COSME-2023-TOURSME).

 Apelul vizează creșterea competitivității ecosistemului turistic, în special a IMM-urilor, prin creșterea capacității acestora de a realiza cu succes tranziția către practici mai durabile, digitale și competitive, așa cum a fost prioritizat prin strategia Tourism Transition Pathway.

 Obiectivele specifice ale acestui apel sunt următoarele:

  • Colectarea celor mai bune practici privind reziliența, schimbările digitale și durabile relevante pentru IMM-urile din turism, și diseminarea acestora către actorii din domeniul turismului.
  • Organizarea de sesiuni de formare privind reziliența, practicile digitale și durabile, pentru actorii cheie din domeniul turismului, inclusiv asociații de sprijin pentru afaceri, organizații de management al destinațiilor (DMO) și autorități publice.
  • Consolidarea capacității IMM-urilor din turism pentru a-și crește rezistența, sustenabilitatea, precum și digitalizarea, și anume în ceea ce privește instrumentele și strategiile de management pentru durabilitate, consultanță privind certificarea și finanțarea disponibilă care contribuie la aceste obiective.
  • Sprijinirea IMM-urilor din ecosistemul turistic pentru a dezvolta și implementa noi strategii de afaceri, noi produse și abordări trans-sectoriale care promovează practicile privind reziliența în activitatea lor de zi cu zi.

 Activități care pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

  • diversificarea ofertei turistice prin implementarea unor modele de afaceri diversificate și prin abordarea sezonalității și a fluctuațiilor fluxurilor turistice sezoniere – fie pe tot parcursul anului, fie pe întreg teritoriul; sunt vizate diferite segmente de piață, cum ar fi tipurile de clienți, originea clienților și sursele de venit; lucrul cu o varietate sporită de furnizori;
  • experiența în ceea ce privește turismul regenerativ care respectă autenticitatea ofertelor turistice locale, contribuind în același timp la bunăstarea comunităților gazdă și promovează turismul cultural (patrimoniul cultural material, cât și imaterial);
  • sprijinirea regiunilor îndepărtate și rurale din UE, cu provocările specifice ale acestora în ceea ce privește tranziția către un ecosistem mai durabil și mai rezistent.

Apelul beneficiază de un buget în valoare de 8.500.000 Euro, din care vor fi sprijinite 4 proiecte. Apelul este deschis până în 21 februarie 2024 (ora 17:00 CET).

Detalii suplimentare privind acest apel pot fi obținute accesând următorul link: https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/transitioning-more-sustainable-and-resilient-ecosystem-empowering-tourism-smes-smp-cosme-2023_en

Sprijin și asistență: Echipa Enterprise Europe Network din cadrul  ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență. Persoană de contact: Daniela Breazu, E-mail: daniela.breazu[at]adrcentru.ro.