Oportunitate de finanțare pentru IMM-urile din domeniile: textile, îmbrăcăminte, pielărie și încălțăminte

În calitate de organizație membră a celei mai mari reţele de sprijin pentru afaceri şi inovare, Enterprise Europe Network, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru aduce în atenția IMM-urilor active în domeniile: TEXTILE, ÎMBRĂCĂMINTE, PIELĂRIE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE, oportunitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul celui de al doilea APEL lansat în contextul proiectului ELIIT – European light industries innovation and technology.

Proiectul ELIIT ”European light industries innovation and technology” este finanțat prin programul COSME (Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor) și vizează stimularea competitivității și inovării IMM-urilor active în domeniile: textile, îmbrăcăminte, piele și încălțăminte (TCLF), prin promovarea cooperării între acestea și furnizorii de tehnologii.

În contextul ELIIT vor fi selectate 25 de parteneriate constituite între IMM-uri și furnizori de tehnologii noi care vor facilita transferul de inovație și tehnologie, precum și adoptarea de soluții inovatoare. Aceste parteneriate vor fi beneficia de sprijin financiar în valoare de 70.000 EUR, programe de coaching și networking, în vederea îmbunătățirii productivității, integrării lanțului valoric și e eficienței resurselor.

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă al acestui apel îl reprezintă parteneriatele formate între (1) IMM-uri active în industriile TCLF din Uniunea Europeană sau țările asociate COSME și (2) furnizori / proprietari de tehnologie din UE sau țările asociate COSME.

Organizațiile partenere (IMM sau furnizor/proprietar de tehnologii) trebuie să fie constituite și înregistrate în mod legal în UE sau țările asociate COSME (inclusiv UK). În cazul IMM-urilor, acestea trebuie sa fie active în sectoarele textile, îmbrăcăminte, piele și / sau încălțăminte. În ceea ce privește furnizorii/proprietarii de tehnologii, aceștia trebuie să dețină dreptul de proprietate asupra tehnologiilor sau să aibă dreptul de a le utiliza în mod liber.

APLICARE & SELECȚIE

Procesul de aplicare și selecție se derulează în trei etape:

  1. Înregistrarea și validarea participanților din punct de vedere al eligibilității
  2. Depunerea propunerii de proiect de către parteneriatul format între o IMM și un furnizor/proprietar de tehnologie.
  3. Evaluarea și selecția proiectelor (pre-selecție și evaluare finală)

TEREMEN DEPUNERE PROIECTE: 14 aprilie 2021, 17.00 CET.

Pentru informații suplimentare despre acest apel de proiecte vă rugăm sa accesați https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en

 Pentru informații legate de procesul de depunere, evaluare și selecție și identificarea de parteneri vă rugăm să accesați https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/contact_en