Ghidul E-MOB

  • E-MOB – ghid de bune practici și plan de acțiune pentru dezvoltarea mobilității electrice la nivel regional

La sfârșitul lunii octombrie 2022 planul de acțiune aferent proiectului E-MOB a fost avizat de CDR Centru. Acest document integrează bunele practici în materie de mobilitate electrică prezentate de partenerii internaționali.

Proiectul ,,E-MOBIntegrated actions towards enhanced e-mobility in European Regions/ Acţiuni integrate pentru creşterea e-mobilităţii în Regiunile din Europa”, este un proiect finanțat prin programul Interreg Europe și este implementat de un consorțiu internațional format din nouă organizații din opt țări europene. Prin intermediul acestui proiect, partenerii internaționali au în vedere îmbunătățirea instrumentelor de politică din domeniul mobilității electrice, cu accent pe introducerea soluțiilor de mobilitate în sistemele de transport de călători. Astfel, pentru a facilita îmbunătățirea programelor și politicilor care ghidează mobilitatea electrică în regiunile partenere, pe perioada proiectului E-MOB s-au desfășurat o serie de activități de învățare interregională, de tip peer-review/evaluare „inter-pares”, s-a elaborat un ghid cu exemple de bune practici (a se vedea anexa) și s-au făcut schimburi de idei și soluții în domeniul mobilității electrice.

Pornind de la bunele practici prezentate de partenerii proiectului din Austria și Germania, ADR Centru în calitate de partener în cadrul proiectului a elaborat un plan de acțiune regional pentru îmbunătățirea POR AP 4, PI 4.1, precum și a PI 4 din PR Centru 2021-2027, instrumentele de politică abordate de proiectul E-MOB la nivel regional. Având în vedere nevoile regionale, acest plan de acțiune (a se vedea anexa) are în vedere constituirea unui grup de lucru în domeniul mobilității electrice. Acest grup de lucru va fi implicat în elaborarea ghidurilor de finanțare pentru apelurile dedicate mobilității din cadrul PR Centru, precum și în alte documente relevante pentru dezvoltarea acestui sector la nivel regional. Organizațiile interesate să afle mai multe informații despre proiectul E-MOB și să facă parte din grupul de lucru dedicat mobilității electrice sunt invitate să contacteze echipa E-MOB din partea ADR Centru. Persoana de contact Daniela Breazu, email: daniela.breazu[at]adrcentru.ro, telefon 0358/401.276 Interior 483.

Ghid E-Mob