Horizon Europe Cluster 4 INDUSTRY| Eveniment online| 28 octombrie 2021

Posibilități de cooperare și discuții aplicate cu specialiști din industrie, în cadrul unui eveniment internațional online – Horizon Europe Cluster 4 INDUSTRY

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Enterprise Europe Network vă invită să participați în 28 octombrie 2021 la „Horizon Europe Cluster 4 INDUSTRY”. Acest eveniment se va desfășura online și este organizat de Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK) în cooperare cu Universitatea Sabancı și ARGEMIP în cadrul proiectului de asistență tehnică „Turcia în Orizont 2020 Faza II”, cu sprijinul Enterprise Europe Network.

Evenimentul își propune să reunească participanți din Europa și Turcia, reprezentanți ai companiilor, universităților și institutelor de cercetare care lucrează în sectorul industrial. Acest eveniment vă va oferi oportunitatea de a prezenta ideile dumneavoastră de proiecte din domeniul industriei unor cercetători turci și/sau europeni, de a identifica parteneri pentru apelurile deschise în cadrul programului Orizont Europa, Clusterul 4 – Industrie și de a vă extinde rețeaua partenerială.

Evenimentul se va concentra pe următoarele subiecte aferente programului Orizont Europa, Clusterul 4:

SUBIECT 1 . Producție neutră din punct de vedere climatic, circulară și digitală

 • Producție ecologică, flexibilă și avansată
 • Tehnologii digitale avansate pentru producție
 • Modele noi de construcție, ce accelerează schimbarea
 • Hub-uri pentru circularitate, ce sprijină spre neutralitatea și circularitatea în industrie
 • Materii prime circulare în procesele tehnologice,  inclusiv deșeuri și CO2 / CO
 • Integrarea energiei regenerabile în industrie

SUBIECT 2: O industrie mai rezilientă și creșterea autonomiei în lanțul de valoare

 • Noi paradigme pentru a stabili lanțuri de valoare reziliențe și circulare
 • Materiile prime și tranziția către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic
 • Materiale ecologice și durabile
 • Materiale în beneficiul societății și al mediului și materiale pentru industria neutră din punct de vedere climatic
 • Acțiuni transversale de materiale și date
 • Îmbunătățirea rezilienței și pregătirea întreprinderilor din UE, în special IMM-urilor și startup-urilor

Cum puteți participa: Evenimentul este gratuit. Înscrierea se poate face aici, până în 25 octombrie 2021. Întâlnirile trebuie rezervate prin platforma dedicată de întâlnire virtuală.

Sprijin și asistență: echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență și informații suplimentare pentru înregistrare, dar și cu alte servicii. Persoană de contact: Daniela Breazu, E-mail: daniela.breazu[at]adrcentru.ro.