I4Food „Cooperare interregionala pentru industrii alimentare regionale competitive si durabile”

Industria alimentara ocupa un loc important in economia Regiunii Centru. La sfarsitul anul 2010 numarul salariatilor din industria alimentara reprezenta aproape 12% din totalul salariatilor din industrie, iar cifra de afaceri a firmelor din industria alimentara avea o pondere de 17,7% in totalul cifrei de afaceri a firmelor din industrie. In Regiunea Centru exista firme mari in industria alimentara care au ocupat deja o pozitie solida atat pe piata interna, cat si pe piata externa. Exista de asemenea, un potential deosebit, inca putin exploatat, pe care il avem in zona produselor traditionale si a micilor producatori, acesta putand fi valorificat prin aplicarea unor politici adecvate de sprijinire a acestora.

In acest context, in perioada Ianuarie 2012 – Decembrie 2014, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a implementat proiectul de cooperare interregionala „I4Food – Cooperare interregionala pentru industrii alimentare regionale competitive si durabile”. Proiectul I4Food a fost finantat de Comisia Europeana prin intermediul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IVC 2007-2013, Prioritatea 2: Inovare si economie bazata pe cunoastere, si a vizat promovarea antreprenorialului si a IMM–urilor din industria alimentara.

Proiectul a fost coordonat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Transdanubiana din Ungaria si implementat in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru – reprezentand Regiunea Centru, Consiliul Regional Karelia de Nord din Finlanda, Provincia Matera din Italia, Consiliul Provinciei Granada – Spania si organizatia Peacritt (Agenția Rhône-Alpes Gourmand) din Franta.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat imbunatatirea eficientei politicilor locale si regionale in domeniul industriei alimentare, sprijinirea antreprenoriatului si cresterea competitivitatii si durabilitatii IMM-urilor care isi desfasoara activitatea în industria alimentara din fiecare regiune partenera. Politicile abordate in cadrul proiectului au vizat: ocuparea fortei de munca, inovarea si transferul de cunoastere, accesul la piete si finantare, cooperarea regionala in afaceri, produse locale sigure si sanatoase si IMM-uri constiente asupra problemelor de mediu.

Pornind de la cele 6 domenii de politici menționate anterior, în cadrul proiectului au fost realizate studii ale industriei alimentare in fiecare regiune partenera, prin intermediul căruia au fost identificate provocările cheie, politicile cheie și actorii cheie din sector.

Elaborarea studiilor menționate a fost completată de colectarea cu succes a 21 de Bune Practici în regiunile partenere ale proiectului si de elaborarea unui manual care a cuprins problemele comune identificate în cele șase studii regionale si al carui obiectiv a fost acela de a evidenția problemele și provocările identificate în regiunile partenere ale proiectului în raport cu cele șase teme menționate mai sus.

Au fost organizate vizite de studiu în fiecare regiune parteneră, în scopul unei mai bune înțelegeri a caracteristicilor industriei alimentare din regiunea respectivă și pentru examinarea bunelor practici la fața locului. Ca urmare, au fost realizate studii de transferabilitate in cadrul carora a fost analizata posibilitatea transferului bunelor practici alese, dintr-o regiune în alta. Bunele Practici selectate de actorii regionali ca modele care ar putea contribui la elaborarea politicilor locale si imbunatatirea capacitatii de inovare și transfer de cunoaștere a companiilor din Regiunea Centru, au fost OPTIRESEAUX si BIOSOLIDAIRE, Bune Practici impartasite de Regiunea Rhone-Alpes.

Ultima etapa in implementarea proiectului a reprezentat-o elaborarea planurilor regionale de implementare care au vizat însușirea lecțiilor învățate în fiecare regiune parteneră și elaborarea recomandărilor de politici adresate actorilor politici ai Uniunii Europene, în scopul creșterii competitivității și durabilității industriei alimentare.

Proiectul a beneficiat de o alocare financiara totala de 964.249,70 Euro, pentru o perioada de 36 de luni. Bugetul ADR Centru destinat implementarii acestui proiect a fost de 104.500,00 Euro, din care 88.825,00 Euro – ajutor financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene. Data de finalizare a proiectului a fost 31 decembrie 2014.

Materialele realizate in cadrul proiectului, precum si alte informatii privitoare la proiectul I4Food pot fi vizualizate accesand pagina de internet a proiectului: www.i4food.eu.

Persoana de contact:
Ovidia Caba – Asistent manager proiect I4Food
Email: ovidia.caba@adrcentru.ro