Finanțare disponibilă prin intermediul Instrumentului de Investiții Interregionale pentru inovare (I3)

Finanțări nerambursabile disponibile prin intermediul Instrumentul de Investiții Interregionale pentru inovare (I3) – termen de depunere aplicații: 18 octombrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de organizație membră în Enterprise Europe Network – cea mai mare rețea de sprijin pentru afaceri și inovare – aduce în atenția actorilor implicați în strategiile de specializare inteligentă din Regiunea Centru oportunitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul Instrumentul de Investiții Interregionale pentru inovare (I3).

Instrumentul Investiții Interregionale pentru inovare, ca parte a Fondului European de Dezvoltare Regională, vizează sprijinirea proiectelor de inovare interregională în fazele de comercializare și extindere, oferindu-le instrumentele necesare pentru a depăși barierele legislative și de altă natură, pentru a-și aduce proiectele în faza de investiții prin sprijinirea investițiilor în inovare interregională la niveluri înalte de pregătire tehnologică.

Grupul țintă al acestui program (I3) este reprezentat de actorii implicați în elaborarea si implementarea strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) dispuși să lucreze împreună, să extindă și să-și aducă inovațiile pe piață. I3 intenționează să sprijine regiunile și organizațiile cu activitate în domeniul inovării, bine integrate în parteneriate regionale de inovare care abordează lacunele din lanțurile valorice legate de domeniile prioritare specifice de specializare inteligentă.

Finanțarea în cadrul acestui program are în vedere trei arii tematice (TRANZIȚIE DIGITALĂ, TRANZIȚIE VERDE, PRODUCȚIE INTELIGENTĂ) și este acordată în cadrul a două componente:

Componenta 1 (Strand 1) în cadrul căreia se acordă sprijin financiar și consultanță pentru investiții în proiecte de inovare interregionale. Această componentă:

 • vizează colaborarea dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate;
 • este orientată în special către întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate care adesea nu dispun de resurse pentru a-și testa ideile, conceptele și inovațiile.

Componenta 2 (Strand 2) în cadrul căreia se acordă sprijin financiar și consultanță pentru dezvoltarea de lanțuri valorice în regiunile mai puțin dezvoltate. Aceasta vizează, în special, creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate de a participa în lanțurile valorice globale, precum și creșterea capacității de a participa în parteneriate cu alte regiuni.

Solicitanți eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabiliți într-una dintre țările eligibile, adică:
  • Statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări)
  • țări non-UE:
   • țările SEE enumerate și țările asociate Instrumentul I3 sau țări care se află în negocieri în vederea unui acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului (lista țărilor participante)
 • Beneficiarii și entitățile afiliate trebuie să se înregistreze în Participant Register.

Alte entități pot participa în alte roluri ale consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură etc.

Componența consorțiului

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din minim 5 entități din 5 regiuni diferite din 3 țări eligibile.

Coordonatorul trebuie să fie un organism public, o organizație privată non-profit sau o organizație internațională.

Transmitere aplicații:

Aplicațiile se vor transmite electronic utilizând platforma ”Funding & Tenders Portal Electronic Submission System”. Cei interesați să depună o aplicație în cadrul acestui programului I3 sunt invitați:

 • să creeze un cont și să înregistreze organizația,
 • să transmită propunerea de proiect

Termenul pentru transmiterea aplicațiilor: 18 octombrie 2022 (17:00 Brussels)

Detalii suplimentare privind acest apel pot fi obținute direct de pe website-ul programului: https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en#guidelines-for-applicants

Sprijin și asistență: Echipa Enterprise Europe Network din cadrul  ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență. Persoană de contact: Dumitrița Burduf, E-mail: dumitrita.burduf[at]adrcentru.ro.

Pentru întrebări punctuale referitoare la Portalul de Transmitere al Aplicațiilor, vă rugăm să contactați IT Helpdesk

Întrebările care nu vizează aspecte tehnice (non-IT) vor fi trimise cu cel puțin trei zile înainte de termenul limită de depunere al aplicațiilor la: EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu