Lansarea competiției de planuri de afaceri StartUP Hub Centru

În perioada 27 august – 30 septembrie 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu SC DAD Expertise SRL, vă invită să participați la concursul de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului StartUP Hub Centru. Proiectul este finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare Romania Start Up Plus. Concursul este deschis participanților la cursurile de dezvoltare antreprenorială organizate în cadrul proiectului menționat, dar și altor locuitori ai Regiunii Centru (din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) care nu au participat la aceste cursuri dar care doresc să înceapă o afacere pe cont propriu în mediul urban, într-un domeniu nonagricol.

Prin intermediul acestui concurs, 36 de antreprenori vor putea beneficia de o finanțare în valoare de maxim 177.002 lei pe proiect, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro, pentru a-și pune în practică ideea de afaceri. Atenție! În cadrul concursului sunt disponibile maxim trei locuri/ granturi pentru persoane care nu au participat la cursurile de dezvoltare antreprenorială organizate în prima etapă a proiectului.

Pachetul informativ este disponibil la adresa de internet: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_MSPA . Finanțarea se acordă în funcție de punctajul acumulat dar și pornind de la localizarea geografică. Astfel, minim trei beneficiari vor fi selectați de la nivelul fiecărui județ al Regiunii Centru.

Unul dintre criteriile de punctare este domeniul de activitate în care se realizează investiția. Astfel, domeniul IT și industriile creative sunt mai bine punctate. Urmează ca punctaj investițiile în domeniul producției și serviciilor. Afacerile în domeniul comerțului beneficiază de un punctaj mai mic.

Cum se face înscrierea la concursul de planuri de afaceri?

Planul de afaceri va fi trimis într-un colet sigilat prin poștă, curier, sau depus personal la sediul ADR Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, doar în perioada 27 august 2018 – 30 septembrie 2018. Rugăm participanții să nu amâne transmiterea planului de afaceri până la sfârșitul perioadei menționate pentru a se evita eventuala depășire a termenului limită și totodată pentru a se scurta durata etapei de evaluare a planurilor de afaceri.

Planul de afaceri va fi însoțit de anumite anexe, menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri. Participanţii la cursurile de dezvoltare antreprenorială organizate în cadrul proiectului vor depune în această etapă, pe lângă Planul de afaceri, o cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri, o declarație de angajament precum și dovada absolvirii cursului de antreprenoriat (diploma sau adeverința), emisă de către formator.
Planul de afaceri și anexele vor fi îndosariate, semnate și numerotate pe fiecare pagină și vor fi însoţite de un CD conținând planul de afaceri.

Etapele proiectului StartUP Hub Centru

Peste 300 de persoane beneficiază în această perioadă, de cursuri de dezvoltare antreprenorială gratuite prin intermediul proiectului StartUP Hub Centru. Cursurile durează 40 de ore și au o importantă componentă practică, fiind axate pe dezvoltarea de către cursanți a planului de afaceri. Participanții primesc, în urma absolvirii, un certificat recunoscut ANC. Termenul de înscriere la cursurile de dezvoltare antreprenorială este data de 31 august 2018.

Pentru a primi finanțarea, cei 36 de antreprenori care sunt selectați în cadrul concursului de planuri de afaceri vor înființa un SRL și vor angaja în termen de 6 luni de la înființarea firmei minim două persoane. Nu este obligatoriu ca locurile de muncă create să fie cu normă întreagă. Termenul de înființare a firmei și de încheiere a acordului de finanțare este 31 decembrie 2018.

Din luna ianuarie 2019, cei selectați vor putea beneficia de un avans în valoare de maxim 75% din suma totală solicitată prin proiect cu care vor putea derula investiția. Sunt suportate, printre altele, cheltuielile de personal, costul chiriei și a echipamentelor necesare în vederea derulării afacerii. La momentul în care va realiza o cifră de afaceri de minim 30% din suma acordată drept avans, participantul poate solicita și restul de minim 25% din finanțare.

După ce au beneficiat de sprijin financiar timp de 12 luni, afacerile înființate trebuie să demonstreze că au capacitatea să se autosusțină. Proiectele vor fi monitorizate timp de 6 luni.

Informații suplimentare despre metodologia de selecție a planurilor de afaceri în cadrul Proiectul StartUP Hub Centru sunt disponibile la adresa de internet: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_MSPA