Oportunități de colaborare cu organizații internaționale

Oportunitate de colaborare în domeniul energiei regenerabile (solară, eoliană)

O companie din China caută parteneri de afaceri pentru achiziționarea unor investiții ready for construction (proiect existent, amplasament identificat, avize eliberate). Compania solicitantă are proiecte de la 1 MW în domeniul solar în Croația și până la 5000 MW în domeniul eolian în Grecia.

Pentru detalii privind această oportunitate vă rugăm să ne contactați!

Cercetare și inovare în domeniul alimentar: organizație spaniolă caută parteneri de proiect

O organizație din Spania caută parteneri interesați să completeze un consorțiu ce va aplica în cadrul unui proiect de inovare în domeniul alimentar, propus la finanțare prin programul Orizont 2020, tema CE-SFS -24 -2019: Innovative and citizen driven food system approaches in cities.

Profilul partenerului căutat:

  • companii cu activitate în siguranța și trasabilitatea alimentelor utilizând tehnologii inovative (blockchain)
  • cercetători și companii din domeniul biotehnologiilor specializați în fermentația industrială.

Mai multe informații se pot obține descărcând documentul anexat.
Termen pentru transmiterea expresiilor de interes: 20 decembrie 2018

Pentru informații suplimentare legate de aceste oportunități de colaborare precum și alte activități de internaționalizare, vă invităm să ne contactați la următoarele coordonate:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Serviciul de Cooperare Externă /Dezvoltare Programe, Proiecte Regionale
Persoană de contact:
Gabriela Țârău
E-mail gabriela.tarau@adrcentru.ro
Tel. 0358-401.276, interior 466

Documente

Descrierea proiectului`http://www.adrcentru.ro/Document_Files/BNTInformatiiUtile/00003042/g6hdf_ECOFoodChain.doc