POS CCE – Reorganizarea sistemului de implementare

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice anunta public reorganizarea Sistemului de management si implementare a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POSCCE) prin restructurarea Organismului Intermediar pentru IMM-uri (OI IMM), entitate din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care gestiona implementarea operatiunilor dedicate intreprinderilor mici si mijlocii, aferente Axei Prioritare I.

Decizia a fost luata miercuri, 12.12.2012, in cadrul sedintei de Guvern, si are ca scop solutionarea problemelor identificate in implementarea POS CCE.

Atributiile delegate pana in prezent Organismului Intermediar pentru IMM vor fi preluate de catre Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR), entitati cu o capacitate administrativa adecvata volumului si specificitatii activitatilor ce tin de gestionarea operatiunilor mentionate si care sunt acreditate conform cerintelor Uniunii Europene pentru implementarea Programului Operational Regional (POR).

In perioada de tranzitie Autoritatea de Management a POS CCE va asigura continuitatea activitatii, modificarile neafectand in nici un fel relatiile cu beneficiarii actuali sau potentiali. De asemenea, va continua procesul de informare publica referitor la urmatoarele masuri ce vor fi intreprinse in scopul deblocarii programului.

Sursa: Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Documente

POSCCE