Praid – Harghita: Întâlnire cu organizații din sectorul agroalimentar pe tema economiei verzi, în cadrul proiectului ORIGINN

Importantă întâlnire de lucru pe tema ”Politici și bune practici în domeniul economiei verzi” a reunit în 26 iunie 2024, la Praid – județul Harghita, peste 30 de reprezentanți din sectorul agroalimentar din Regiunea Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de organizație parteneră în proiectul ORIGINN  – “Transformare economică și socială în zonele rurale prin inovare industrială”, cu accent pe domeniul agroalimentar, a organizat, în 26 iunie 2024, la Praid în județul Harghita, o întâlnire cu actori din sectorul agroalimentar din Regiunea Centru.

Prezenți la Praid, peste 30 de reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri și societății civile din Regiunea Centru au dezbătut alături de reprezentanți de la nivel național, pe tema economiei verzi în context agroalimentar. Au fost prezentate și inițiative de bioeconomie și modul în care acest concept este valorificat în Regiunea Centru iar organizațiile prezente au împărtășit idei și modele de bune practici în ceea ce privește economia verde în sectorul agroalimentar din mediul rural. Astfel, au fost împărtășite câteva inițiative implementate la nivel local (în județele Brașov și Harghita) și la nivel național (Punctele gastronomice locale).

”Evenimentul face parte din seria activităților pe care Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru le derulează cu scopul de implica și stimula autoritățile publice, mediul de afaceri și toate organizațiile interesate din Regiunea Centru să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de politică care stabilesc cadrul pentru alocarea fondurilor necesare dezvoltării atât la nivel local cât și regional în domeniul agroalimentar. Astfel, am analizat măsurile care pot obține finanțare și am discutat direct particularitățile sectorului agroalimentar cu actorii relevanți, pentru a pregăti politicile de dezvoltare și modul în care inițiativele asociate conceptului de economie verde sunt implementare în Regiunea Centru. În județul Harghita avem o mare diversitate de acțiuni care aparțin fie administrației, fie societății civile prin care se asigură susținerea micilor producători, a produselor locale, utilizându-se metode inovatoare de promovare și păstrare a calității și identității produselor locale și, odată cu acestea, dezvoltarea comunităților.  Printre exemplele prezentate la eveniment se numără: Marca comunitară: produs secuiesc, Helyenvalo, Punctele gastronomice locale. De asemenea, au fost prezentate modele de dezvoltare a bioeconomiei, inclusiv o foaie de parcurs pentru dezvoltarea bioeconomiei în județul Covasna, dar și alte inițiative din sectorul Agrofood din Brașov, fără a omite sprijinul pe care EIT Food  îl poate asigura organizațiilor din Regiunea Centru pentru a-și crește capacitatea de inovare. Schimbul de experiență și bune practici și învățarea interregională sunt activități a căror importantă am conștientizat-o tot mai mult ca urmare a participării în cadrul proiectelor de cooperare interregională finanțate de Comisia Europeană, prin intermediul programului Interreg Europe, proiecte care ne oferă oportunitatea să învățăm de la regiunile mai dezvoltate din Europa și să ne inspirăm în ceea ce privește dezvoltarea instrumentelor de politică de la nivel regional”, a declarat după încheierea întâlnirii de la Praid domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Evenimentul ”Politici și bune practici în domeniul economiei verzi” a constituit o parte a activităților proiectului ORIGINN – „Transformare economică și socială în zonele rurale prin inovare industrială, cu accent pe sectorul agroalimentar”. Acest proiect își propune să contribuie la facilitarea tranziției industriale bazată pe inovare în zonele rurale, cu accent pe sectorul agroalimentar. Proiectul este implementat de un consorțiu format de organizații provenind din 7 state europene, coordonat de partenerul lider – Departamentul pentru Agenda Rurală și Acțiune Climatică al Guvernului Cataloniei. În perioada de implementare a proiectului ORIGINN, partenerii vor identifica, împărtăși și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a instrumentelor de politică care sprijină tranziția industrială în teritoriile implicate, prin susținerea inovării și generării de noi oportunități economice și sociale. În cazul Regiunii Centru, instrumentul de politică ce urmează a fi îmbunătățit ca urmare a implementării activităților proiectului este Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, Acțiunea 1.1 Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor.

Mai multe detalii privind proiectul ORIGINN pot fi găsite accesând următorul link https://www.interregeurope.eu/originn