Proiect de cooperare transnațională: Finanțări de 1 milion de euro pentru tranziția verde a IMM-urilor din domeniul economiei sociale

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) a lansat un apel de proiecte pentru a ajuta IMM-urile și antreprenorii din economia socială în tranziția lor spre o economie verde și neutralitate climatică, stimulând dezvoltarea de practici durabile prin consolidarea capacităților, transferul de cunoștințe și cooperarea transnațională. Astfel, această cerere de proiect urmărește să contribuie la creșterea capacității IMM-urilor și antreprenorilor din economia socială în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de „Green Deal” al UE prin stimularea capacităților și competențelor acestora, prin îmbunătățirea managementului durabil și creșterea nivelului de operațiuni verzi.

Prin urmare, cererea de proiect are ca scop:

  • sprijinirea cooperării transnaționale și intersectoriale, precum și a schimbului de bune practici pentru a permite creșterea durabilă a IMM-urilor și a antreprenorilor din economia socială în ceea ce privește tranziția verde;consolidarea capacităților și competențelor personalului și a managementului din cadrul IMM-urilor din economia socială pentru a crește nivelul de operațiuni verzi și a dezvolta produse și servicii durabile;încurajarea adoptării alternativelor durabile și a soluțiilor inovatoare prin consolidarea capacităților, incubare și accelerare, servicii de consiliere și coaching;
  • încurajarea cooperării între entitățile din economia socială, pe de o parte, și întreprinderile tradiționale, mediul academic și autoritățile publice, pe de altă parte.

Componența consorțiului

  • Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu de parteneri care respectă următoarele condiții:
  • cel puțin șase entități independente din cel puțin trei țări eligibile diferite;
  • cel puțin un intermediar al economiei sociale pentru fiecare țară participantă implicată în consorțiu;
  • cel puțin una și cel mult două organizații de sprijin active la nivelul UE.

Bugetul disponibil: 6 000 000 EUR
Durata proiectului: între 24 și 36 de luni
Bugetul proiectului: între 750 000 EUR și 1 milion EUR
Info day
EISMEA va organiza o sesiune de informare pentru acest apel la 12 decembrie 2022, între orele 10:00-12:30 CET. Sesiunea se va axa pe informații generale despre contextul politic al apelului și prevederile tehnice și financiare ale acestuia, cu explicații privind procesul de depunere a cererilor. Sesiunea va include, de asemenea, o prezentare a unuia dintre coordonatorii noștri de proiecte cu privire la cele mai bune practici în crearea unui consorțiu eficient și a unei propuneri de succes. Agenda sesiunii este disponibilă aici.
Dacă doriți să participați la sesiunea de informare, vă rugăm să vă înregistrați aici până la 7 decembrie 2022.
Mai multe informații găsiți pe portalul Funding and Tenders – aici.
Sprijin și asistență: Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la coordonatele de contact: 0358-401.276, interior 483, email daniela.breazu@adrcentru.ro, persoană de contact Daniela Breazu, Expert, Serviciul Sprijinirea Mediului de Afaceri și Promovare Investiții.