Proiectul de Twinning Light derulat in 2005-2006

Proiectul de Twinning Light, cel de-al treilea proiect de constructie institutionala realizat in parteneriatul deja consacrat dintre Regiunea Brandenburg si Regiunea CENTRU a avut ca obiectiv intarirea capacitatii institutionale si administrative a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru in pregatirea pentru managementul si implementarea Fondurilor Structurale destinate Programului Operational Regional, in conformitate cu Regulmentul CE si prevederile capitolului 21.
Acest proiect a fost directionat tocmai pentru a veni in sprijinul Agentiilor de Dezvoltare Regionala, utilizand expertiza Statelor Membre care au deja o experienta indelungata in administrarea si utilizarea fondurilor structurale.

Proiectul a vizat imbunatatirea capacitatii institutionale a structurilor regionale din regiunea de dezvoltare Centru, in sensul pregatirii si implementarii proiectelor finantabile din Fondurile Structurale, precum si realizarea cadrului institutional regional necesar implementarii POR si a masurilor POS implementate la nivelul regiunii Centru.
Proiectul a fost directionat pe trei tipuri de activitati:

  1. Revizuirea si finalizarea Documentelor Regionale de Programare si Implementare necesare implementarii la nivel regional a domeniilor de activitate incluse in POR.
  2. Stabilirea unui cadru institutional regional necesar implementarii FS. Stabilirea rolului Comitetului Regional de Coordonare si a regulilor si procedurilor de functionare a acestuia.
  3. Sprijinirea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru si a partenerilor sai regionali in pregatirea portofoliului de proiecte ce vor fi finantate din FS, si in special a celor ce se incadreaza pe axele POR.

Durata proiectului a fost de de 8 luni, cu incepere din luna decembrie , intregii perioade fiindu-i alocat un buget total de 150.000 Euro. Cu sprijinul unei echipe profesioniste de experti din Regiunea Brandenburg au fost parcurse cateva din etapele importante ale constituirii structurii regionale din cadrul ADR CENTRU care va avea responsabilitatea implementarii Programului Operational Regional.
Proiectul de Twinning Light a contribuit cu succes la transferul de expertiza din partea institutiilor din Landul Brandenburg care au experienta indelungata in implementarea Fondurilor Structurale: Ministerul Federal al Economiei si Tehnologiei si B.& S.U. inspre Organismul Intermediar din cadrul ADR CENTRU.
Activitatile proiectului nu au vizat doar pregatirea structurilor ADR CENTRU pentru implementarea POR ci si sprijinirea beneficiarilor regionali ai acestui program in identificarea nevoilor locale si a proiectelor care raspund prioritatilor programului.
Activitatile proiectului au urmarit:

o Infiintarea Organismului Intermediar in cadrul structurii ADR Centru, conform prevederilor Regulamentelor CE privind FS pe perioada 2007-2013 si procedurilor aprobate de Autoritatea de Management
o Imbunatatirea abilitatilor si competentelor personalului ADR, referitor la evaluarea, monitorizarea, controlul financiar si raportarea implementarii POR la nivel regional (35 de angajati instruiti in activitatile inerente implementarii POR)
o Discutarea si stabilirea cu partenerii regionali implicati a rolului Comitetului Regional de Coordonare
o Imbunatatirea capacitatii actorilor regionali in identificarea si implementarea portofoliului de proiecte (250 de potentiali beneficiari instruiti in identificarea si dezvoltarea de proiecte in cadrul POR)
o Imbunatatirea portofoliului de proiecte POR , cu documentatia proiectelor realizata, si prioritizare clara a proiectelor
o Pregatirea a minim 10 proiecte eligibile pentru finantare din FS in cadrul POR.

Un alt rezultat important la care a contribuit proiectul de Twinning Light a fost primirea, in luna mai a anului 2007, a celei de a doua vizite a d-nului Mathias Platzek, primul ministru al Landului Brandenburg, in Regiunea CENTRU. Acest eveniment a contribuit la extinderea relatiilor de cooperare dintre cele doua regiuni prin intarirea legaturilor economice dintre oamenii de afaceri Germani si intreprinzatori din Regiunea CENTRU.
Suntem increzatori ca acest parteneriat cu Regiunea Brandenburg pe care l-am mentinut constat de peste 5 ani va avea inca multe de spus atat in planul relatiilor interinstitutionale pe care le-au intermediat proiectele de Twinning cat si al relatiilor economice dintre cele doua regiuni .