Proiectul RenERg EuReg

Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU a derulat in perioada ianuarie 2008 – decembrie 2010, proiectul RenERg EuReg – „Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabila a doua regiuni Europene”, finantat de Comisia Europeana prin Programul Cadru 7, componenta Regiuni ale Cunoasterii. Proiectul a aparut ca o necesitate la lipsa unei politici regionale vizibile care sa promoveze utilizarea energiilor regenerabile coroborata cu lipsa de informatii existenta in acest domeniu atat pentru publicul larg cat mai ales pentru mediul de afaceri.

Beneficiind de un buget de 295. 000 Euro proiectul a avut ca scop intarirea capacitatii actorilor regionali din regiunile partenere: CENTRU – România si Brandenburg – Germania de a planifica utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum si de a intari legaturile dintre cercetare si mediul de afaceri in scopul facilitarii transferului rezultatelor cercetarii catre mediul de afaceri.

Activitatile proiectului au vizat:

  • Crearea unui cadru pentru transferul de know-how intre cele doua regiuni partenere
  • Realizarea unui set de analize regionale privind potentialul de valorificare a resurselor regenerabile din cele doua regiunii
  • Realizarea unei Strategii de inovare in domeniul energiilor regenerabile si a unui plan comun de actiune pentru cele doua regiuni,
  • Promovarea proiectului si a tematicii abordate de acesta la nivelul celor doua regiuni.

Cu sprijinul partenerilor din Landul Brandenburg, care au avut rolul de a transfera experienta acumulata in domeniul planificarii si dezvoltarii de tehnologii in domeniul energiilor regenerabile catre actorii regionali din Regiunea CENTRU, a fost constituit un cluster de cercetare in domeniul energiilor regenerabile, reunind institute de cercetare, universitati, administratii publice locale si judetene, precum si mediul de afaceri. Acest cluster de cercetare a contribuit ulterior la elaborarea Strategiei Regiunii CENTRU pentru utilizarea energiilor regenerabile si a participat la schimburi de bune practici cu clustere similare din Landul Brandenburg.

Documentele strategice rezultate ca urmare a implementarii proiectului RenERg EuReg, alaturi de alte informatii de interes pot fi consultate accesand pagina de internet a proiectului la adresa indicata mai jos.

WEBSITEUL PROIECTULUI:
www.renerg.eu