Proiectul „StartUP Hub Centru” – rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri

 ADR Centru publică rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri aferent proiectului „StartUP Hub Centru”, având în vedere finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Proiectul „StartUP Hub Centru” este derulat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și SC DAD Expertise SRL în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020, fiind finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start Up Plus. Proiectul sprijină întreprinzătorii care doresc să înființeze o activitate economică non-agricolă în mediul urban în Regiunea Centru, respectiv în județele Alba, Brașov, Covasna Harghita, Mureș și Sibiu. Prin intermediul acestui concurs, 36 de antreprenori vor beneficia de o finanțare individuală în valoare de maxim 177.002 lei, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro, pentru a-și pune în practică planul de afaceri.

Găsiți anexată lista punctajelor finale obținute în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, precum și calificativul obținut de participanți în cadrul etapei interviului. În conformitate cu prevederile Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri, în afară de punctajul obținut, s-a ținut seama de următoarele condiții:

 • minim 3 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare județ din aria de implementare a proiectului (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu). Selecția se va baza pe locația de implementare specificata în planul de afaceri;
 • maxim 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului sunt persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile;
 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis să propună activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună măsuri ce vor promova concret inovarea socială conform prevederilor secțiunii 1.3.2 a Ghidului solicitantului;
 • cel puțin 25% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;
 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice;
 • numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.

Menționăm pe scurt etapele parcurse anterior în cadrul proiectului:

 • În perioada iunie-octombrie 2018 s-au derulat în cadrul proiectului cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, la care au participat peste 300 de persoane de la nivelul Regiunii Centru.
 • Ulterior, în perioada 27 august – 12 noiembrie 2018, s-au putut înscrie planuri de afaceri în cadrul concursul aferent proiectului „StartUP Hub Centru”. Au depus planuri de afaceri o parte din cei care au urmat cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în cadrul proiectului, dar și alte persoane cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centru.
 • În perioada 12 octombrie – 10 decembrie 2018 s-au derulat etapa de verificare a conformității și eligibilității și etapa evaluării tehice și financiare a planurilor de afaceri. În cele două etape au fost implicați experţi din cadrul echipei proiectul „StartUP Hub Centru” pentru selecţia planurilor de afaceri. Dintre cele 84 de planuri de afaceri care au intrat în concurs, au fost declarate conforme și eligibile 74 planuri de afaceri.
 • În perioada 17-19 decembrie 2018, s-a derulat etapa jurizării planurilor de afaceri. Juriul a fost format din trei persoane: un reprezentant al mediului de afaceri din Regiunea Centru, un reprezentant al patronatelor din Regiunea Centru și un reprezent al mediului univesitar din Regiunea Centru. Solicitanţii de finanţare au fost evaluaţi în funcție de gradul de cunoaştere a produsului/ serviciului propus prin planul de afaceri şi a pieţei pe care va funcţiona firma nou înfiinţată.
 • În prima jumătate a lunii februarie 2019 au fost soluționate contestațiile transmise de către participanții la concurs.

În perioada imediat următoare solicitanții selectați pentru finanțare vor efectua stagiul de practică, cu o durată minimă de 40 ore, termenul limită pentru finalizarea acestei etape fiind data de 15 martie 2019.

Mulțumim tuturor candidaților pentru participarea la concursul de planuri aferent proiectului „StartUP Hub Centru”. Apreciem întregul lor efort depus pentru dezvoltarea și susținerea ideilor de afaceri.