Seminar dedicat identificării de bune practici în utilizarea sustenabilă a biomasei la nivel local și creșterii eficienței energetice, organizat la Brașov în contextul proiectului BIO4ECO

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat în parteneriat cu Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy, la Brașov, in 27 iulie 2017, seminarul ”Bune practici în utilizarea sustenabilă a biomasei la nivel local și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice”. Evenimentul a fost realizat în contextul celei de-a treia întâlniri a Grupului de actori locali constituit în cadrul proiectului internațional BIO4ECO și a reunit atât reprezentanți ai organizațiilor membre în grup cât și reprezentanți ai altor organizații relevante pentru sectorul bioenergiei din Regiunea Centru.

Evenimentul s-a desfășurat sub forma unei dezbateri, scopul fiind împărtășirea modelelor de bune practici privind utilizarea sustenabilă a resurselor de biomasă, a experiențelor comunităților rurale și urbane în valorificarea biomasei locale și identificarea posibilităților de transferabilitate și replicare a acestora în contextul instrumentului politic abordat de proiectul BIO4ECO (Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1).

Întâlnirea a venit în întâmpinarea nevoilor autorităților publice locale care fie au experiență în implementarea sistemelor de producție a energiei prin valorificarea biomasei, fie intenționează să dezvolte astfel de sisteme, și a facilitat interacțiunea între acestea, inclusiv realizarea unui schimb de idei cu organizații active în domeniul valorificării bioenergiei, instituții de cercetare și clustere din domeniu.

Prima parte a evenimentului a fost dedicată unei sesiuni plenare, iar cea de-a doua, vizitelor de studiu la proiecte relevante din județul Covasna. Un accent deosebit a fost pus pe explorarea posibilității de transferabilitate și replicare a bunelor practici identificate la nivel local și internațional și pe evidențierea instrumentelor financiare care permit punerea în aplicare a unor procese eficiente de valorificare a biomasei locale în producția de energie. De asemenea, a fost accentuat rolul externalităților în evaluarea performanțelor economice ale aplicațiilor practice, respectiv modul în care sunt potențate lanțurile de valoare locală, beneficiile sociale și de mediu pe care le generează pentru comunități și contribuția la valorificarea superioară a resurselor locale. Participanții au vizitat o plantație de salcie energetică, fiindu-le oferite detalii despre modul de înființare a culturii, modul de recoltare, performanțele soiurilor utilizate și valoarea economică, după care s-au deplasat la locații unde biomasa produsă local este utilizată pentru coacerea pâinii, încălzirea apei tehnologice necesare pentru procesarea cărnii sau încălzirea unui incubator de afaceri, utilizând instalații (containere, alimentatoare, cazate, panouri de automatizare) și aplicații software produse local.

Informații privind stadiul implementării proiectului BIO4ECO, activitățile realizate și viitoare și modelele de bune practici împărtășite de partenerii internaționali în cadrul vizitelor de studiu organizate, au fost oferite organizațiilor participante. Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute accesând pagina de prezentare BIO4ECO găzduită pe portalul programului Interreg Europe, la adresa: www.interregeurope.eu/bio4eco/