Sondaj privind legislația UE în domeniul produselor de protecție a plantelor și reziduurilor de pesticide

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea cu tema „SME Panel on pesticides”, lansată de Comisia Europeană. Consultarea a fost lansată cu scopul de a colecta opiniile microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la legislația UE privind pesticidele, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și reziduurile de pesticide, respectiv Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Consultarea face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a legislației pesticidelor și vizează colectarea opiniilor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii în legătură cu modul în care se aplică normele care reglementează aprobarea substanțelor active, autorizarea pesticidelor și stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de pesticide. Rezultatele acestei consultări sunt esențiale pentru stabilirea impactului normelor existente asupra IMM-urilor și vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care normele existente sunt adecvate scopului și pentru a contribui la elaborarea viitoarelor propuneri de modificare a regulamentelor.

Consultarea se adresează IMM-urilor care fac parte din categoria:
• Producător de produse de protecție a plantelor
• Întreprindere din sectorul agricol
• Producător de hrană pentru animale
• Producător de produse alimentare
• Comerciant de produse alimentare/hrană pentru animale (inclusiv import/export)
• Comerciant cu amănuntul (specializat și nespecializat, în principal, pe produse alimentare/hrană pentru animale)
• Întreprindere specializată în Transport/Depozitare/Ambalare (specializat și nespecializat, în principal, pe produse alimentare/hrană pentru animale)

Întreprinderile care activează în sectoarele menționate anterior și care doresc să contribuie la procesul de revizuire a legislației UE în domeniul pesticidelor, sunt invitate să participe la această consultare completând chestionarul disponibil aici. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 15 IANUARIE 2018.

Pentru informații suplimentare privind acest sondaj sau serviciile oferite de biroul EEN din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională,, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf@adrcentru.ro, tel. 0358-401276, interior 464.