Sprijin financiar nerambursabil pentru participarea la târguri și expoziții internaționale

71 milioane de lei pentru promovarea afacerilor românești în străinătate prin Programul de sus-ţinere a internaţionalizării operatorilor economici români

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de organizație membră Enterprise Europe Network, urmărește consolidarea mediului de afaceri regional și sprijiirea întreprinderilor să se dezvolte pe noi piețe, la nivel internațional.

Suplimentar oportunităților de internanționalizare disponibile prin Enterprise Europe Network vă supunem atenției o inițiativă a Guvernului României care are în vedere valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică și stimularea mediului de afaceri regional și național, prin sprijiirea producătorilor autohtoni în vederea internaţionalizării.

Accesul pe piața externă a IMM-urilor va fi susținut de la bugetul de stat cu suma de 71 milioane lei, pentru perioada 2017-2020, potrivit unei hotătâri aprobată de Guvernul României în ședința din 13 iulie 2017. Executivul a adoptat, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare ale Ordonanței de Urgență nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. Potrivit acestui act normativ, alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maxim 50.000 de lei/beneficiar, reprezentând maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Prin program se finanțează:
• participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele organizate în baza OUG 56/2016 privind aprobarea Sistemului de sus-ţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat şi în baza HG 296/2007 pri-vind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului;
• participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele organizate în baza OUG 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat şi în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului;
• crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă, siglă, slogan);
• realizarea unui website pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/altă limbă de circulație internațională;
• participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnici-lor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe;
• analize și studii de piață;
• alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.

Pentru mai multe informații cu privire la această inițiativă vă invităm să consultați website-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (www.aippimm.ro) sau pagina dedicată programului disponibilă aici .

Informații suplimentare referitoare la activitățile de internaționalizare disponibile prin Enterprise Europe Network găsiți aici și la următoarele coordonate de contact:

Emil Toma
Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 465
Email: emil.toma@adrcentru.ro