Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Energie – Organismul Intermediar pentru Energie, gestioneaza apelul 2011 al Operatiunii POS CCE 4.1.1 – „Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetic”, beneficiind de o alocare financiara de circa 243 milioane de lei.

Participarea in cadrul acestui apel pentru depunere de proiecte este deschisa: intreprinderilor mari si intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv vizeaza cresterea eficientei energetice si economia de energie.

Programul ofera ajutor financiar pentru realizarea de investitii in:

  • Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
  • Unitati de cogenerare de inalta eficienţa ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
  • Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului.

Valoarea maxima a finantarii este de 80.000.000 lei, rata de finantare acordata fiind cuprinsa intre 70% si 40%, in functie de tipul beneficiarului si localizarea acestuia.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul acestui apel este 15 decembrie 2011.

Informatii suplimentare privind acest apel pot fi obtinute accesand pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, la adresa: http://oie.minind.ro/

Documente

Finantari POS CCE