Standardele Europene de raportare a sustenabilității pentru IMM-uri – apel pentru participare la testarea lor

Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) invită IMM-urile și utilizatorii să testeze viitoarele sale proiecte în legătură cu standardele europene de raportare a sustenabilității (ESRS) pentru IMM-urile nelistate (VSME) și pentru cele listate (ESRS LSME).

Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a fost mandatat să elaboreze standardele care urmează să fie implementate de Uniunea Europeană. Un standard va fi pentru IMM-urile care sunt entități de interes public. Printre acestea se numără cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din Uniunea Europeană, SNCI (instituții mici și necomplexe) și asigurătorii și reasiguratorii captivi, în ceea ce se numește ESRS LSME. Alt standard se adresează IMM-urilor nelistate (VSME). Acest standard își propune să fie un instrument simplu de raportare utilizat de microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a-și monitoriza performanța în materie de sustenabilitate și pentru a face față solicitărilor tot mai numeroase și diferite din partea omologilor lor din mediul de afaceri (de exemplu, bănci, investitori sau întreprinderi mai mari din lanțul valoric din amonte).

ADR CENTRU în calitate de partener Enterprise Europe Network și furnizor de servicii și informații privind Piața Unică Europeană invită IMM-urile și utilizatorii să testeze viitoarele sale proiecte de expunere privind standardul voluntar de raportare privind dezvoltarea sustenabilă pentru IMM-urile nelistate (VSME) și ESRS pentru IMM-urile listate (ESRS LSME). Confirmarea interesului trebuie furnizată până la 31 ianuarie 2024.

Participarea la acest test pe teren reprezintă o oportunitate unică de a face parte din procesul de stabilire a standardelor și de a contribui la modelarea viitoarelor cerințe, precum și de a obține informații valoroase despre noile cerințe.

Versiunile aprobate de EFRAG SR TEG, dar care fac obiectul unor modificări de către EFRAG SRB, sunt disponibile la următoarele linkuri (ESRS LSME proposal aici și VSME proposal aici).

Testul pe teren: În timpul perioadei de consultare, EFRAG va efectua un test pe teren al cerințelor din cele două documente elaborate cu preparatorii și alte părți interesate. Testul pe teren constă în răspunsul la un chestionar și în pregătirea (unei părți din) informațiile conținute în standarde. Nu este necesar să se testeze întregul standard, adică va fi posibil să se testeze selectiv liste de informații. Companiile vor fi invitate la interviuri individuale cu secretariatul EFRAG pentru a-și exprima comentariile cu privire la fezabilitatea, costurile, provocările, beneficiile și utilitatea informațiilor individuale, precum și pentru a sugera îmbunătățiri ale standardului.

Mai multe informații găsiți aici: https://www.efrag.org/News/Public-468/Call-for-participation-in-field-test-of-EFRAG-exposure-drafts-on-susta

Vă rugăm să semnalați interesul de a participa până la 31 ianuarie 2024, trimițând un e-mail la VSME@efrag.org pentru VSME ED și LSME@efrag.org pentru ESRS LSME ED. În cazul în care aveți întrebări, vă invităm să le includeți în corespondența dumneavoastră.