Un acces mai usor al intreprinderilor la finantarile UE

Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene anunta ca incapand cu luna iunie 2013 intreprinderile din Europa vor avea acces mult mai usor la finantarile de care au atata nevoie, odata cu extinderea de catre Comisia Europeana a portalului unic dedicat finantarilor UE, care va include fondurile structurale ale UE, si anume Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) si Fondul social european (FSE).

Lansat recent, noul portal unic dedicat finantarilor UE ofera acces usor la informatii complete si actualizate privind modul in care antreprenorii si IMM-urile pot obtine peste 100 de miliarde de euro sub forma de finantari in cadrul programelor din perioada 2007-2013. Datorita acestor schimbari, numarul bancilor si al fondurilor partenere se va dubla, ajungand la peste 1 000, iar IMM-urile vor avea acces la o sursa consolidata de informatii vitale privind modalitatile de finantare: garantii, imprumuturi si capital de risc.

Acest portal unic dedicat finantarilor UE permite antreprenorilor si intreprinderilor sa gaseasca finantari adaptate in functie de nevoile financiare specifice ale acestora, cum ar fi dimensiunea intreprinderii, tipul de finantare si scopul investitiei. Portalul se adreseaza tuturor statelor membre ale UE si tarilor candidate si este disponibil in mai multe limbi ale UE.

Portalul ofera informatii despre instrumentele financiare ale UE destinate IMM-urilor, printre care Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (CIP), Instrumentul european de microfinantare Progress, instrumentul de partajare a riscurilor (PC7), imprumuturile acordate de BEI pentru IMM-uri si programele operationale nationale si regionale ale statelor membre de punere in aplicare a obiectivelor politicii de coeziune.

Portalul unic poate fi vizitat accesand adresa de internet: http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_ro.htm

Documente

Portal unic