Proiectul „Cresterea capacitatii personalului din administratia publica locala si judeteana de a furniza servicii publice de calitate si de a contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii Centru”

Proiect cofinantat din Fondul Social European – Cod SMIS 15612

Unul din programele operationale active pe perioada 2007-2013 este Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Capacitatii Adminsitrative”. Acesta reprezinta o oportunitate pentru dezvoltarea si imbunatatirea capacitatii structurilor adminsitratiei publice locale de a actiona ca veritabili poli de dezvoltare si a contribui la absorbtia optima a finantarilor pe care Uniunea Europeana le pune la dispozitia statelor membre.
Cunoscand necesitatea adminsitratiei locale si judetene din Regiunea Centru pentru perfectionarea continua a personalului si formarea de specialisti pentru aparatul propriu, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, impreuna cu Consiliul Judetean Alba a initiat proiectul „Cresterea capacitatii personalului din administratia publica locala si judeteana de a furniza servicii publice de calitate si a contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii Centru”.

Proiectul a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Capacitatii Adminsitrative” – Domeniul major de interventie 1.3, – Operatiunea: Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc., fiind selectat pentru finantare si contractat la inceputul anului 2011.

Obiectivul general al proiectului este intarirea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale si judetene din Regiunea CENTRU si structurilor lor asociative de a dezvolta politici si programe de dezvoltare, de a accesa fonduri de tip structural si de a initia proiecte viabile, finantate de Uniunea Europeana, in interes propriu si comunitar.

Proiectul are ca scop dezvoltarea competentelor si cresterea performantelor personalului din cadrul administratiei publice locale si judetene in ceea ce priveste elaborarea de planuri, strategii si programe de dezvoltare, scrierea de proiecte, managementul ciclului de proiect, achizitii publice

Grupul tinta al proiectului este format din 360 de functionari publici si personal contractual din administratia publica locala si judeteana din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Principalele activitati ale proiectului sunt: identificarea temelor si problemelor de interes pentru formarea personalului din administratia publica locala si judeteana, acreditarea ADR Centru ca furnizor de cursuri de instruire si perfectionare, realizarea si adaptarea suporturilor de curs la nevoile de instruire identificate, realizarea cursurilor de instruire, organizarea unui concurs de proiecte si promovarea proiectului si a activitatilor acestuia prin conferinte si mass-media (Presa scrisa , Radio, TV).
Proiectul se desfasoara pe o perioada de 18 luni, activitatile acestuia urmand a fi derulate in cele 6 judete componente ale Regiunii Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

Pe parcursul implementarii proiectului vor fi realizate 18 sesiuni de instruire si perfectionare in cele 6 judete ale regiunii Centru, in domeniile: Managementul proiectelor, Achizitii publice si Director program. In cadrul acestor sesiuni vor fi instruiti 360 functionari publici si personal contractual din administratia publica locala si judeteana.

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 856.360 lei, din care 85 % reprezinta finantare nerambursabila din Fondul Social European, 13% contributie de la Bugetul de Stat si 2% contributie proprie ADR Centru.