Proiectul „Practica – primul pas pentru cariera ta”

Proiect cofinantat din Fondul Social European – Cod – POSDRU/90/2.1/S/61811

Incepand cu luna februarie 2011, ADR Centru deruleaza, in calitate de partener principal, proiectul „Practica – primul pas pentru cariera ta”, care a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Obiectivul general al acestui proiect il constituie favorizarea insertiei pe piata muncii a 600 studenti aflati in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa din regiunile Bucuresti-Ilfov, Vest si Centru. Proiectul a fost initiat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in parteneriat cu ADR Centru, ADR Vest, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Partenerii proiectului si-au propus sa creeze premisele pentru cresterea gradului de ocupabilitate a studentilor dupa finalizarea studiilor universitare, prin promovarea si dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul academic si mediul de afaceri sau cel public si prin dezvoltarea culturii stagiilor de practica. In cadrul activitatilor din proiect se va monitoriza insertia profesi-onala a studentilor la stagiile de practica si a absolventilor la locul de munca.

Activitatile proiectului ˝Practica – primul pas pentru cariera ta˝ vor fi desfasurate pe parcursul a 24 de luni de implementare, urmand a fi finalizate la inceputul anului 2013. Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 856.360 lei, din care 85 % reprezinta finantare nerambursabila din Fondul Social European, 13% contributie de la Bugetul de Stat si 2% contributie proprie ADR Centru.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de partener al proiectului ˝Practica – primul pas pentru cariera ta˝, va invita sa va implicati si sa aflati mai multe despre aceasta initiativa, la coordonatele de contact: ADR Centru – Adresa: Str. Decebal, Nr. 12, Cod: 510093, Alba Iulia, Telefon: 0258.818.616, Fax: 0258.818.613, Web: www.adrcentru.ro, Email: office@adrcentru.ro.