PROMOBIO „Promovarea Initiativelor Regionale in domeniul Bioenergiei”

Proiect finantat de Comisia Europeana in cadrul programului Inteligent Energy Europe

Proiectul “PROMOBIO – Promotion to Regional Bioenergy Initiatives”, finantat de Comisia Europeana, a fost initiat de catre Institutul pentru Cercetari Forestiere – Metla din Finlanda si va fi implementat in parteneriat cu Centrul de Cercetari Tehnice VIT – Finlanda, Bioenergia 2020 – BE2020 – Austria, Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei – Polonia, Universitatea de Agricultura Nitra – Slovacia si doi parteneri romani: Institutul de Studii si Proiectari Energetice (ISPE) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru. Obiectivul general al acestui proiect este sprijinirea initiativelor regionale in domeniul bioenergiei, in scopul facilitarii dezvoltarii de noi proiecte de afaceri in domeniul bioenergiei, in trei regiuni selectate din Polonia, Romania si Slovacia.

Pe parcursul celor trei ani de implementare, proiectul va sprijini in mod concret initiativele regionale ale autoritatilor locale si ale companiilor din cele trei regiuni din Estul Europei de dezvoltare a unor proiecte si afaceri pentru utilizarea biomasei. PromoBio va permite oferirea de consultanta si instruire companiilor si cadrelor didactice din cele trei regiuni tinta. Vor fi de asemenea identificate si prezentate bunele practici in domeniul bioenergiei din toate tarile care participa la proiect. Proiectul isi propune, totodata, sa stimuleze elaborarea si implementarea de politici specifice in domeniul bioenergiei in regiunile partenere, cu accent pe utilizarea biomasei forestiere. Implementarea proiectului presupune desfasurarea de multiple activitati precum: organizarea de workshop-uri privind politicile in domeniul energiei, intalniri individuale si consultanta pentru companii in vederea initierii de proiecte de afaceri, formare locala si internationala, pregatirea unor suporturi de curs si a unui ghid de bune practici pentru decidentii politici si pentru alti actori relevanti.

In prima etapa de derulare a proiectului, ADR CENTRU va realiza o analiza a potentialului bioenergiei in regiunea Centru si un inventar al programelor si facilitatilor existente pentru stimularea producerii de energie din biomasa. Totodata, vor fi identificate si colectate exemple de bune practici in utilizarea biomasei, specifice fiecarei regiuni.
Intr-o etapa ulterioara de implementare a proiectului vor fi realizate planuri de actiune cu masuri concrete pentru cresterea utilizarii biomasei in regiunea Centru si regiunile partenere din Slovacia si Polonia.

In fiercare regiune vor fi selectate 3-4 proiecte pilot pentru care firmele initiatoare vor primi sprijin pentru realizarea studiilor de fezabilitate, instruire, vor participa ln vizite de studiu si intalniri cu alti furnizori de biomasa.

O importanta deosebita in activitatile proiectului o are instruirea, al carui scop este de a asigura sustenabilitatea in implementarea actiunilor care vizeaza cresterea valorificarii biomasei pentru poducerea de energie. De instruire vor beneficia formatori, personalul din adminsitratia locala, firme, in cadrul unor workshop-uri organizate in fiecare regiune partenera.

Persoana de contact:
Ovidia Caba – Asistent proiect
Email: ovidia.caba@adrcentru