Identitate vizuală Program Sănătate

În data de 23 noiembrie 2022, Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat Ghidul de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare pentru perioada de programe 2021 – 2027” care îndeplinește două funcții principale:

  • oferă o abordare unitară și coerentă a identității vizuale care va fi utilizată în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri europene, ușor de identificat și reținut de publicul larg;
  • asigură linii directoare concrete pentru beneficiarii proiectelor în ceea ce privește modalitatea corectă de a asigura vizibilitatea, transparența și comunicarea pentru proiectele gestionate, în linie cu regulamentele europene.

Mai multe informații despre Ghidul de identitate vizuală găsiți în linkul de mai jos:

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/04/7a4fd2a20256f1473b93757838a0c9be.pdf

Manualul de identitate vizuală pentru Programul sănătate este documentul care stabilește atât un set de reguli generale de identitate vizuală aplicabile operațiunilor sprijinite din Fondul Social European Plus și Fondul European de Dezvoltare Regională, cât și reguli specifice aferente operațiunilor sprijinite din FEDR, FSE+, precum și operațiunilor de importanță strategică, de punere în aplicare a prevederilor Regulamentelor Europene pentru perioada de programare 2021-2027.

Acesta mai conține și un set de instrucțiuni, reguli și recomandări de aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale ale programului privind semnătură vizuală, specificații culori, fonturi acceptate, spațieri impuse, modele de documente de informare și comunicare.

Mai multe informații despre Ghidul de identitate vizuală găsiți în linkul de mai jos:

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/07/600efbc1ce18ba3e6b87359fb7917550.pdf

Planul de comunicare al Programului de sănătate, versiunea 1 din februarie 2023, reprezintă documentul strategic prin care Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate planifică acțiunile de promovare, informare și vizibilitate a Programului, pentru toată perioada de implementare a acestuia.

Pentru mai multe informații accesați link-ul următor:

 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/06/7ad48999ace7e2862f84e01c0b5b0b20.pdf