Prezentare Program

Programul Sănătate (PS) a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2022, cu un buget total de 5,88 miliarde Euro . Este un program multifond ce cuprinde finanțare FSE+ și FEDR și este primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene. Investițiile și acțiunile sale se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Programul Sănătate are șapte priorități care contribuie la realizarea a două din cele cinci obiective de politică pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv:

 • Obiectivul de politică 1 – „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”;
 • Obiectivul de politică 4 – ”O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”.

Prioritățile programului:

 • Prioritatea 1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive;
 • Prioritatea 2. Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic; de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;
 • Prioritatea 3. Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică; cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate;
 • Prioritatea 4. Investiții în infrastructuri spitalicești noi;
 • Prioritatea 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
 • Prioritatea 6. Digitalizarea sistemului medical;
 • Prioritatea 7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant.

Beneficiarii eligibili ai Programului Sănătate:

 • Ministerul Sănătății și alte autorități publice centrale;
 • Autoritățile publice locale;
 • Unități sanitare publice;
 • Cabinete ale medicilor de familie;
 • Instituții de învățământ publice;
 • Entități publice și private pentru domeniul cercetării medicale;
 • Alte entități publice;
 • Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale și unități sanitare și parteneriate dintre entități publice și private în domeniul cercetării medicale (doar pentru proiecte cu mecanism competitiv P5 cercetare).

Direcția Generală Program Operațional Sănătate este structura desemnată din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate.