A fost publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru “Investiții în infrastructura publică a centrelor regionale de genetică medicală”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru “ Investiții în infrastructura publică a centrelor regionale de genetică medicală”

Propunerile și observațiile pentru apelul de proiecte Investiții în infrastructura publică a centrelor regionale de genetică medicală” pot fi transmise până în data de 8 iulie 2024

Solicitanți/Parteneri eligibili:

  • Unități sanitare publice în care funcționează centre regionale de genetică medicală;
  • Unitățile administrativ-teritoriale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct;
  • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct.

Activități eligibile:

  • Investiții de tipul dotare cu echipamente

Bugetul alocat apelului de proiecte: 14.000.000 euro
Valoarea grantului: Între 200.001  și 2.000.000 euro
Contribuția beneficiarului: Minimum 2%
Tipul de apel: competitiv, cu termen limitaă de depunere
Categori de regiuni: mai puțin dezvoltate
Ghidul publicat este disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-centre-de-genetica-medicala/