Ghiduri în Consultare Publică

Consultare publică în cadrul Programului Sănătate:

 • Programul Sănătate: MIPE a publicat în consultare Ghidul solicitantului pentru “Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie”
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru “ Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie”

Propunerile și observațiile pentru apelul de proiecte Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie” pot fi transmise până în data de 5 iulie 2024

Solicitanți/Parteneri eligibili:

 • Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie de psihiatrie;
 • Unitățile administrativ-teritoriale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct;
 • Unitățile administrativ-teritoriale care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
 • Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct;
 • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct.

Activități eligibile:

 • Investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/construcție nouă și, dacă este cazul, dotare

Bugetul alocat apelului de proiecte: 36.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001  și 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Tipul de apel: competitiv, cu termen limitaă de depunere

Categori de regiuni: mai puțin dezvoltate, cât și în zona mai dezvoltată din Romănia

Ghidul publicat este disponibil la adresa:https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-integrate-ale-spitalelor-de-psihiatrie/

Ghidul solicitantului pentru Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical”
 • Propunerile și observațiile pentru apelul de proiecte Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical” pot fi transmise până în data de 5 iulie 2024.

 Solicitanți eligibili:

 • Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu profil de urgență, cu competențe în anestezie și terapie intensivă (ATI) și Circulație Extracorporeală

 Parteneri eligibili:

 • Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu profil de urgență, cu competențe în anestezie și terapie intensivă (ATI) și Circulație Extracorporeală
 • Universități publice de Medicină și Farmacie care au centre de simulare și secții ATI cu capacitate adecvată (resurse umane și materiale) pentru asigurarea cadrului de pregătire practică a asistenților medicali
 • Organizații neguvernamentale cu activitate relevantă pentru activitățile proiectului (asociații profesionale relevante pentru tipologia programelor de formare avute în vedere)

 Activități eligibile:

 • Dezvoltarea de instrumente de lucru cu scopul de a crește abilitățile și capacitățile profesionale ale personalului medical din ATI și Circulație Extracorporeală
 • Dezvoltarea abilităților și capacităților profesionale ale personalului medical din ATI și Circulație Extracorporeală

Bugetul alocat apelului de proiecte: 5.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001 euro și 5.000.000 euro

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită în funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului

Tipul de apel: competitiv, cu termen limită de depunere

Categori de regiuni: mai puțin dezvoltate și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov

Ghidul în consultare publică se găsește la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/formarea-personalului-implicat-in-diagnosticul-si-tratamentul-pacient-adulti/

 

Ghid în consultare publică în cadrul Programului Sănătate

 

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru “ Investiții în infrastructura publică a centrelor regionale de genetică medicală”

Propunerile și observațiile pentru apelul de proiecte Investiții în infrastructura publică a centrelor regionale de genetică medicală” pot fi transmise până în data de 8 iulie 2024

Solicitanți/Parteneri eligibili:

 • Unități sanitare publice în care funcționează centre regionale de genetică medicală;
 • Unitățile administrativ-teritoriale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct;
 • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct.

Activități eligibile:

 • Investiții de tipul dotare cu echipamente

Bugetul alocat apelului de proiecte: 14.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001  și 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Tipul de apel: competitiv, cu termen limitaă de depunere

Categori de regiuni: mai puțin dezvoltate

Ghidul publicat este disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-centre-de-genetica-medicala/

 

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat în consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: ”Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice-dotare.

Alocarea financiară totală: 21.205.179 euro.

Ghidul supus consultării este disponibil la adresa : https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/dotare-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-unitatilor-sanitare-structurilor-sanitare-publice/

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul pentru apelul de proiecte: P5 FEDR “Sprijin pentru implementarea de soluții de cercetare  de importanță strategică în domeniul medical: genomică; boli netransmisibile (ex. dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor);  vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice ”

Solicitanți eligibili / valoare minima si maxima proiecte, activitati eligibile

Perioada de consultare publică: 01 februarie – 22 februarie 2024

Ghidul supus consultării este disponibil la adresa : https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-p5-fedr-sprijin-pentru-implementarea-de-solutii-de-cercetare-de-importanta-strategica-in-domeniu/

 

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică 5 apeluri de proiecte pentru finanțarea proiectelor etapizate, din perioada 2014-2020.

Perioada de consultare publică pentru cele 5 ghiduri este 12.01.2024-02.02.2024.

Ghidurile supuse consultării se regăsesc la link-urile de mai jos:

 1. Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: ”Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”;
 2. Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: ”Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea- faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020”;
 3. Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: ”Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate”;
 4. Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: ”Continuarea investițiilor finanțate prin POIM 2014-2020 – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 – operațiuni etapizate”;
 5. Ghidului Solicitantului pentru Apelul de proiecte: ”Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 -proiecte etapizate”.
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a public at , în consultare publică, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte:  Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II a), proiecte etapizate”. Alocarea financiară totală: 1.228.516.625 de euro.

Ghidul poate fi consultat la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/continuarea-investitiilor-in-spitalele-regionale-de-urgenta-iasi-cluj-craiova-faza-a-ii-a/

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică 5 apeluri pentru finanțarea de proiecte în valoare totală de aproximativ 237 milioane de euro.

Ghidurile supuse consultării se regăsesc la link-urile de mai jos:

P1. „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I” – https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-masuri-sistemice-de-planificare-monitorizare-si-control-al-calitatii-programului-de-screening-pentru-boli-hepatice-c/

P1.„Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie” – https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-investitii-in-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-spitalelor-de-pediatrie/

P1 „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie” – https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-investitii-in-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-spitalelor-de-obstetrica-ginecologie/

P1 „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”-https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-investitii-in-infrastructura-publica-a-ambulatoriilor-implicate-in-implementarea-de-programe-de-screening/ 

P3 „Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”- https://mfe.gov.ro/consultare-publica-programul-sanatate-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-cresterea-accesului-si-eficacitatii-serviciilor-de-ingrijire-medicala-dedicate-pacientului-critic-pacient-cu-accident/

 • În 07 iulie 2023 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sănătate a publicat răspunsurile la observațiile, propunerile și întrebările primite în perioada de  consultare publică (16 mai – 09 iunie 2023) în privința conținutului ghidurilor solicitantului.

Ghidurile supuse consultării și lista de întrebări și răspunsuri se regăsesc la link-urile de mai jos:

P2.”Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale”https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-de-mica-amploare-in-infrastructura-publica-a-spitalelor-mici-orasenesti-si-municipale/ 

P4.”Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene, spitale județene de urgență, spitale monospecialitate”https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-infrastructuri-spitalicesti-noi-spitale-judetene-judetene-de-urgenta-spitale-monospecialitate/