AM Program Sănătate a publicat Ghidul solicitantului pentru ”Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I” în cadrul Programului Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: ” Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific ESO4.11.

Alocarea financiară totală: 5.000.000 de euro.

Perioada de depunere a proiectelor : 31 ianuarie 2024, ora 16:00 – 01 aprilie 2024, ora 14:00.

Solicitanți eligibili: unitate sanitară publică cu paturi, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în domeniul endoscopiei digestive, diagnosticului și tratamentului cancerului colorectal

Activități eligibile: management și organizare program de screening al populației pentru cancer colorectal, monitorizarea și evaluarea din punct de vedere al calității și respectării standardelor de calitate a programului, informare, educare, comunicare a grupului țintă.

Ghidul supus consultării este disponibil la adresa https://mfe.gov.ro/programul-sanatate-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-masuri-sistemice-de-implementare-asigurare-si-control-al-calitatii-programului-de-screening-pentru-cancer-colorectal-et/