MIPE a publicat Ghidul solicitantului pentru ”Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie” în cadrul Programului Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

Perioada de depunere a proiectelor pentru Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie” : 12 ianuarie 2024, ora 12:00 – 30 aprilie 2024, ora 14:00

Solicitanți eligibili:

  1. Unități sanitare publice, de pediatrie
  2. Unitățile administrativ-teritoriale, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a.
  3. Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a.
  4. Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a.
  5. Parteneriate între entitățile de la punctele a.- d.

Activități eligibile:

  • Investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare:
  • în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie
  • în infrastructura laboratoarelor de analize medicale și de imagistică care deservesc ambulatoriile integrate spitalelor de pediatrie
  • Înființarea/ reabilitarea/ dotarea de cabinete de asistență medicală stomatologică în structura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie, care să furnizeze servicii de asistență medicală stomatologică acordată copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale

Bugetul alocat apelului de proiecte: 34.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001 și 4.250.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Tipul de apel: competitiv, cu termen limită de depunere

Ghidul publicat este disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-spitalele-de-pediatrie-spitalelor-publice-care-au-sectii-de-pediatrie-inclusiv-investitii-asistenta-medicala-stomatologica/