Sisteme si indicatori de fraudă a OI PS

Strategia Antifraudă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, se constituie ca un document de politică în care sunt evidențiate valorile și principiile etice pe baza cărora agenția își desfășoară activitatea, ca un angajament prin care își asumă să respecte politica antifraudă națională și europeană, să mențină înalte standarde juridice, să prevină și să descurajeze orice acte de fraudă și de corupție.

Strategie Antifraudă are scopul de a completa eforturile instituționale deja existente, cu o componentă care vizează identificarea și sesizarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă, pentru menținerea unui climat instituțional integru și profesional în raport cu activitatea care o desfășoară ca Organism Intermediar pentru Programul Sănătate.

Publicam informații din documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană „Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE și FC” (COCOF 09/0003/00-RO) transpusă în Anexa nr. 1 la HG 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.