Actualizarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului”

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AMPTJ) a publicat un corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, a emis la data de 27.05.2024 Ordinul MIPE nr. 2192 /24.05.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 4003/2023.

Ghidul solicitantului, aprobat prin OMIPE nr. 4003/20.10.2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, a fost anterior actualizat prin OMIPE nr. 737/11.03.2024, OMIPE nr. 6163/19.12.2023, respectiv OMIPE nr. 1020 /16.04.2024.

Alocarea aferentă apelului adresat județului Mureș este de 83.903.737 euro.