Apel idei proiecte pentru investiții strategice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, lansează apelul pentru idei de proiecte în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Apelul pentru idei de proiecte lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, la data de 28 mai 2024 vizează următoarele sectoare de activitate:

  • Tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde
  • Tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor
  • Biotehnologii

În elaborarea propunerilor de proiecte se vor avea în vedere prevederile:

  • Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, consolidate
  • Regulamentului (UE) 2014/651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat Text cu relevanță pentru SEE, consolidat
  • Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)
  • Comunicarea Comisiei (C/2024/3209), Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Totodată, la data de 28 mai 2024 pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost publicat și modelul de Fișă de proiect. Acesta se va depune pe adresa de email: secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro până la data de 03.06.2024, ora 12.

Context

La data de 29.02.2024 a fost aprobat Regulamentul (UE) nr. 795/2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP). Acesta vizează o serie de modificări cu impact asupra Politicii de Coeziune. STEP urmărește să sprijine tehnologiile strategice critice și emergente, pentru a asigura suveranitatea și securitatea UE, a reduce dependențele strategice ale Uniunii în sectoarele strategice, a consolida competitivitatea prin consolidarea rezilienței și a productivității și prin mobilizarea finanțării, a favoriza condiții de concurență echitabile pentru investiții pe piața internă, pentru a încuraja participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor.

Tehnologiile sunt considerate critice dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • aduc un element inovator, emergent și de ultimă oră, cu un potențial economic semnificativ asupra pieței unice sau statelor membre în care se realizează investiția;
  • contribuie la reducerea sau prevenirea dependențelor strategice.

Eligibilitatea întreprinderilor mari este extinsă din FTJ pentru operațiunile care sprijină obiectivele STEP, nefiind necesară în acest scop modificarea PTTJ, în cazul în care revizuirea respectivă ar fi legată exclusiv de analiza decalajelor care justifică investiția din perspectiva creării de locuri de muncă.

De asemenea, în cazul FTJ, se propune o pre-finanțare suplimentară de 30% din totalul alocării FTJ, sub formă de plată unică, ce va completa pre-finanțarea anuală.

Regulamentul STEP prevede o aprobare accelerată a modificării programelor care sunt legate exclusiv de introducerea priorităților care contribuie la obiectivele platformei STEP și prezentate până la 31.08.2024, respectiv maximum două luni de la transmiterea acestora de către un stat membru.