Instrucțiunea nr. 4 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cadrul proiectelor PTJ

AM pentru PTJ din cadrul MIPE a publicat Instrucțiunea nr. 4 din 12.06.2024 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Tranziție
Justă.

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Instrucțiunea nr. 4 din 12.06.2024 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Tranziție Justă.