Programul Tranziție Justă: Precizări legate de completarea corectă a cererii de finanțare

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, ADR Centru atenționează solicitanții care depun cereri de finanțare în cadrul acțiunii ”Dezvoltarea Întreprinderilor și Antreprenorialului”, componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” cu privire la completarea corectă a secțiunii din Cererea de finanțare referitoare la Autoritatea către care va fi transmis proiectul.

Solicitanții de finanțări în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, acțiunea ”Dezvoltarea Întreprinderilor și Antreprenorialului”, componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri muncă”, vizați de apelul cu numărul PTJ/P6/1.1/1.A/MS, cod apel PTJ/208/PTJ_P6/NA/JSO8.1/PTJ_A10, trebuie să aibă în vedere la completarea și transmiterea cererii de finanțare, selectarea ca autoritate către care va fi transmis proiectul: OI_PTJ_Agentia pentru dezvoltare regionala — Regiunea Centru.