PTJ: Lista intermediară a proiectelor evaluate în cadrul acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului”

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, ADR Centru publică Lista intermediară a proiectelor evaluate în cadrul acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, apelul adresat județului Mureș.

Lista cuprinde proiectele a căror evaluare s-a finalizat în luna mai 2024, și care sunt aferente apelurilor de proiecte lansate în cadrul acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Proiectele aprobate urmează să parcurgă în perioada următoare procedurile premergătoare etapei de contractare.

Consultați aici Lista intermediară a proiectelor evaluate pentru luna mai 2024 aferentă apelului MS – Investiții productive IMM – PTJ/208/PTJ_P6/NA/JSO8.1/PTJ_A10