PTJ: Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru IMM-uri, concomitent cu actualizarea Ghidului solicitantului

Modificarea Ghidului solicitantului vizează prelungirea apelului de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor din județul Mureș – Regiunea Centru, compatibilizarea prevederilor ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 2831/2023, și modificarea unor anexe ale Ghidului solicitantului.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, a emis următoarele acte normative:

  • Ordinul MIPE nr. 737/11.03.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 4003/2023, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul MIPE nr. 686/06.03.2024 privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023.

Astfel, perioada de depunere a proiectelor s-a prelungit până la data de 20 aprilie 2024. Modificarea Ghidului solicitantului mai vizează compatibilizarea prevederilor ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 2831/2023. De asemenea, au fost aduse modificări la unele anexe ale Ghidului solicitantului: Anexa 3 – Declarația unică se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la Ordin,  Anexa 5 – Macheta financiară se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la Ordin, Anexa 10 – Grila de verificare contractare se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3 la Ordin, Anexa 11 – Model orientativ contract de finanțare se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la Ordin.

Ghidul solicitantului, aprobat prin OMIPE nr. 4003/20.10.2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, a fost anterior actualizat prin OMIPE nr. 6163/19.12.2023, respectiv Ordinul MIPE nr. 737/11.03.2023.

Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 a fost aprobată prin OMIPE nr. 3.996/2023,  publicat în Monitorul Oficial nr. 951 din 20 octombrie 2023. Modificarea și completarea schemei s-a realizat prin OMIPE nr. 6.005 din 5 decembrie 2023, publicat în  Monitorul Oficial nr. 1121 din 13 decembrie 2023, OMPIE nr. 6.162 din 19 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1149/ 19 decembrie 2023, respectiv OMIPE nr. 686/ 06.03.2024 publicat în  Monitorul Oficial nr. 193/ 08 martie 2024.

Alocarea aferentă apelului adresat județului Mureș este de 83.903.737 euro. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional / ajutor de minimis este de minimum 200.000 euro și maximum 8.000.000 euro (valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare).