Apel idei de proiecte în cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) I PTJ

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, anunță deschiderea perioadei de depunere a Fișei de proiect, în cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Apelul pentru idei de proiecte lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, la data de 28 mai 2024 vizează următoarele sectoare de activitate:

  • Tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde
  • Tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor
  • Biotehnologii

În elaborarea propunerilor de proiecte se vor avea în vedere prevederile:

  • Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, consolidate
  • Regulamentului (UE) 2014/651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat Text cu relevanță pentru SEE, consolidat
  • Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)
  • Comunicarea Comisiei (C/2024/3209), Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Propunerile se transmit sub forma unei fișe de proiect, elaborată în limba engleză conform modelului atașat, care se va depune pe adresa de email: secretariat.dgtjce@mfe.gov.ro, până la data de 11.07.2024, ora 24.00.

MIPE este desemnată autoritate națională competentă care acționează ca punct principal de contact pentru implementarea platformei STEP la nivel național.

Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” ( Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024) este instituită în scopul susținerii obiectivelor generale de la nivelul Uniunii vizând reducerea dependențelor strategice ale Uniunii într-o serie de sectoare considerate esențiale, pentru a consolida competitivitatea Uniunii, respectiv pentru a favoriza condiții de concurență echitabile pentru investiții pe piața internă, pentru a încuraja participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor.