PTJ: Lansare apel proiecte pentru sprijinirea capacității AJOFM de a dezvolta reconversia profesională

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat, în 29 martie 2024, Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Sprijinirea tranziției forței de muncă” – componenta „Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor”.

Ghidul se aplică pentru acțiuni privind sprijinirea capacității AJOFM și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, reconversia profesională a lucrătorilor, stimularea angajatorilor, acțiuni legate de acordare de servicii de acompaniere socio-profesională și de ocupare, de definire și actualizare permanentă a nevoilor de competențe în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Titlul apelului de proiecte aferent județului Mureș este Sprijinirea capacității AJOFM și măsuri active de ocupare, reconversie profesională și actualizare de competențe, PTJ – Prioritatea 6 Mureș. Bugetul alocat pentru județul Mureș este de 13.171.585 euro. Cofinanțare este de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Perioada de depunere a proiectelor: 29.05.2024, ora 11.00 – 30.09.2024, ora 23.59.

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, fiind derulat prin platforma electronică MYSMIS.

Solicitantul eligibil este Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Mureș. Partenerii eligibili sunt:

 •  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)
 • entități/autorități/organizații din următoarele categorii: universități, ONG-uri, sindicate, patronate, structuri reprezentative ale mediului de afaceri, cu condiția ca selecția partenerilor să se realizeze în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 și să includă inclusiv criteriul privind prestarea serviciilor în cadrul proiectului pe criterii teritoriale.

Acțiunile sprijinite vizează:

 • definirea și actualizarea competențelor și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor;
 • activități de furnizare de servicii specializate pentru creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • activități de stimulare a angajatorilor pentru integrarea pe piața forței de muncă a șomerilor prin subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea persoanelor înregistrare la serviciul public de ocupare în căutarea unui loc de muncă, prin derularea unor programe de stagiu/de ucenicie;
 • activități de sprijin pentru participarea la programele de formare profesională continuă;
 • activități de training pentru personalul AJOFM implicat în proiect referitor la tranziția forței de muncă în contextul PTJ, inclusiv, acolo unde este cazul, opțional identificarea de standarde ocupaționale și realizarea de propuneri în acest sens;
 • activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
 • activități de consultanță şi asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;
 • activități legate de pregătirea timpurie a serviciilor publice de ocupare pentru a face față unui număr mare de persoane greu angajabile într-un moment avansat al carierei și având competențe netransferabile sau dificil de transferat într-o economie cu emisii reduse;
 • activități legate de sprijinirea capacității parteneriatului, a echipei de implementare a proiectului, inclusiv prin achiziția de servicii necesare derulării activităților proiectului și/sau achiziția de dotări necesare în acest sens și asigurarea coordonării metodologice de către ANOFM.

Totodată, MIPE a publicat și Centralizatorul răspunsurilor la observațiile și propunerile primite în etapa de consultare publică a Ghidului „Sprijinirea tranziției forței de muncă” – componenta „Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor”. 

Documentele menționate pot fi consultate și pe site-ul AM PTJ.

Echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență și informații suplimentare la coordonatele de contact: office[at]adrcentru.ro