RAMSAT “Revitalising Remote And Mountainous Sustainable Alternative Tourism”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul RAMSAT “Revitalising Remote And Mountainous Sustainable Alternative Tourism” (”Revitalizarea zonelor periferice şi montane prin dezvoltarea turismului durabil alternativ”), finanțat prin Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Parteneriat:

Proiectul RAMSAT este implementat de un consorțiu internațional format din șapte organizații din șase state europene, coordonate în calitate de partener lider de Comunitatea Intermunicipală a Regiunii Alto Alentejo din Portugalia. La nivel regional, proiectul va fi implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Primăria Comunei Rășinari, județul Sibiu.

Obiective:

Proiectul RAMSAT vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică de la nivel local și regional ce au în vedere dezvoltarea turismului durabil în zonele montane și inclusiv revitalizarea acestor zone prin utilizarea sustenabilă a resurselor existente și prin promovarea patrimoniului cultural. Acest proiect urmărește să faciliteze schimburi de experiențe, dar și de bune practici și idei între specialiști și organizații relevante de la nivelul fiecărei regiuni implicate în proiect. Totodată, se urmărește integrarea lecțiilor învățate pe parcursul proiectului în politicile și acțiunile regionale din domeniul turismului.

Proiectul se va concentra în mod special pe patru forme de turism: eco-turism, turism de aventură, turism cultural, turism rural.

Activități:

Proiectul RAMSAT se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni, fiind structurat în două faze de implementare: o prima fază dedicată învățării interregionale (36 luni) și o a doua fază dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire a instrumentelor politice abordate în cadrul proiectului (12 luni). Prima fază de implementare a proiectului va include activități de învățare la nivel inter- și intra-regional, bazate pe schimburi de experiență, vizite de studiu și ateliere de lucru tematice. Pe parcursul acestei faze de implementare, partenerii proiectului vor avea posibilitatea să identifice soluții la provocările fiecărei regiuni și să integreze lecțiile învățate în planuri de acțiune care vor duce la o mai bună implementare a instrumentelor de politică selectate în fiecare regiune. Cea de-a doua fază de implementare a proiectului va dura 12 luni și va fi dedicată monitorizării punerii în aplicare a planurilor de acțiune, realizate în prima fază de implementare a proiectului RAMSAT.

Instrument politic vizat:

În cazul Regiunii Centru, instrumentul politic ce va fi îmbunătățit în urma implementării activităților proiectului RAMSAT este Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului”, Prioritatea de Investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice”.

Perioada de implementare

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 48 de luni, în perioada 1 august 2019 –  31 iulie 2023.

Buget:

Valoarea totală a proiectului este de 1.049.130,00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe de 891,760.50 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 71,363.00 Euro, din care 60,658.55 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă și 10,704.45 Euro reprezintă contribuția partenerului.

Finanțator

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor.

Contact:

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul RAMSAT vă invităm să accesați website-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/ramsat/.

Vă stăm la dispoziție cu date suplimentare la următoarele date de contact:

Andreea Potinteu

Departament Politici Regionale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania

Tel. 0358 401 276 Interior 462

andreea.potinteu@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro