Sesizare nereguli

ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă aplicabil județului Mureș, are o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție.

Orice persoană care deține informații privind desfășurarea proiectelor din județul Mureș finanțate în cadrul Programului Tranziție Justă și sesizează existența unor posibile nereguli, suspiciuni de fraudă, corupție, conflict de interese, poate transmite o alertă.

Cum se poate transmite o alertă de nereguli:

  • în formularul de mai jos “Semnalează o Neregulă”, se vor menționa detaliile cu privire la neregula care se dorește a fi semnalată;
  • direct la sediul OI PTJ aflat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, localitatea Alba Iulia, str. Decebal, nr.11, județul Alba.

Alertele de nereguli pot fi trimise anonim sau sub semnătură (caz în care se va păstra confidențialitatea în ceea ce privește identitatea expeditorului).

Formularul pentru raportarea și sesizarea neregulii/fraudei permite transmiterea suspiciunilor și în manieră anonimă.

  • În cadrul câmpului Nume si prenume se va completa  – ANONIM sau orice caractere alfa numerice
  • În cadrul câmpului Date contact (adresa, e-mail, telefon, etc.) se va completa  – ANONIM sau orice caractere alfa numerice.

Rezultatul analizei sesizării dumneavoastră îl vom transmite către adresa de e-mail pe care o veți completa în acest formular, dar aveți posibilitatea de a transmite sesizarea și fără a menționa adresa de e-mail, iar în acest caz acceptați și vă asumați că nu vom avea posibilitatea de a vă comunica rezultatul concluziilor aferente sesizării dumneavoastră.

SEMNALEAZĂ O NEREGULĂ:
Politica de confidențialitate a ADRC poate fi consultata aici.


Ce este:

  • Neregula – reprezintă orice orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, conform OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
  • Frauda – infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale. Elementul cheie care distinge frauda de neregulă este intenția.
  • Corupția– reprezintă un abuz de putere în scopul obținerii unui câștig privat.
  • Conflictul de interese– apare atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor unei persoane este compromisă din motive care implică familia, viața emoțională, afinitatea politică sau națională, interesul economic sau orice alt interes comun cu, de exemplu, un solicitant sau un beneficiar al fondurilor UE.