Solicită informații
Sunt de acord cu stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal transmise prin acest
formular pentru următoarele scopuri:

Procesarea solicitării* (transmiterea nu va funcționa dacă opțiunea nu este bifată)
Transmiterea de informații prin intermediul serviciilor Newsletter și Catalogul Surselor de Finanțare (optional)

Notă:
*** Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru vă oferă gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale și de investiții, în general, precum și informații pentru pregătirea cererilor de finanțare. Experții din cadrul Biroului de informare al ADR Centru pot fi contactați direct sau telefonic, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vinerea, între orele 8.00-14.00, la tel. 0358 401 276, interior 421-426. Răspunsurile furnizate sunt redactate pe baza informațiilor puse la dispoziția noastră de către dumneavoastră.
Informațiile sunt furnizate cu titlu informativ şi nu reflectă în mod necesar opinia Comisiei Europene, a MIPE, a MDLPA sau a terților. Aceste date nu sunt exhaustive, solicitantului revenindu-i responsabilitatea corelării informaților furnizate cu normele aplicabile cazului său particular/individual precum și cu restul dispozițiilor legale în vigoare.
Conținutul răspunsurilor la solicitările de informații online nu este menit a garanta vreun rezultat, ADR Centru nu este responsabilă pentru eventualele cheltuieli, pierderi sau daune rezultate din consultarea și/sau utilizarea conținutului acestor informații în cazuri particulare/individuale.

Pentru mai multe detalii despre Politica de Securitate a ADR Centru privind prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa accesati Politica de confidentialitate