Lansare PNRR: Apel de proiecte pentru creșterea suprafețelor împădurite

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Ghidului pentru investiții din cadrul Componentei 2 – Păduri și protecția biodiversității din PNRR, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, precum și Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Ghidului pentru investiții din cadrul Componentei 2 – Păduri și protecția biodiversității din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Scopul schemei de ajutor de stat: acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora, în vederea împăduririi terenurilor deținute.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă crearea de noi suprafețe împădurite.

Schema vizează înființarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere pe terenuri agricole:

 • trupuri de pădure;
 • perdele forestiere de protecție.

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea, precum și formele asociative ale acestora;
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice,
 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale,
 • întreprinderile familiale,
 • societățile comerciale,
 • asociațiile și fundațiile,
 • asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, care vor fi reprezentate de un lider de asociere,
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 2026.

Proiectele se vor depune prin intermediul aplicației electronice: https://impaduriripnrr.mmap.ro/

Data deschidere sesiune: 25.11.2022, ora 12:00

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 25.11.2022, ora 12.00

Data limită de depunere a proiectelor: 23 ianuarie 2026

Alocarea financiară totală: 500.000.000 euro (2.474.550.000 lei).

Rata de finanțare: 100%, fără TVA

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

Pentru observații si clarificări: dgpnrr@mmediu.ro