PTJ: Publicarea Metodologiei și a criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului solicitantului, adresat microîntreprinderilor

Comitetul de Monitorizare a Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 a emis Decizia nr. 18/29.01.2024 privind aprobarea actualizării Metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat documentele aferente procedurii scrise de aprobare a versiunii actualizate a metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – Componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”. Versiunea anterioară a Metodologiei, aprobată prin Decizia CM PTJ nr. 15/13.12.2023 își încetează aplicabilitatea.

Consultați aici Decizia CM PTJ și versiunea aprobată a Metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”.