CSF Universitati – Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Finanțator:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia

Program de finanțare:
Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:
Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării.

Solicitanți eligibili:
Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili:
Entități publice/private, comerciale/necomerciale, stabilite ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Activități eligibile:

  • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc.;
  • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
  • Credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
  • Instruirea personalului în consiliere energetică;
  • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
  • Sprijin pentru training în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
  • Sprijinirea abilităților privind evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
  • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
  • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

Valoarea grantului:
Între 50.000 și 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici