CSF Universitati – Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației

Finanțator:
Fundația Nouă ne pasă

Obiectivul programului:
Încurajarea ONG și a instituțiilor de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional

Solicitanți eligibili:
ONG
Instituții de învățământ preuniversitar
Instituții de învățământ superior

Activități eligibile:

  • Proiecte cu impact relevant în societate, care sprijină gândirea strategică, mențin o direcție pe termen mediu-lung și implică direct/indirect comunitatea locală
  • Creșterea nivelului general de pregătire, îmbunătățirea calității educațională sau oferă șansă la educație copiilor din comunități dezavantajate
  • Propuneri de soluții pentru probleme cu care se confruntă școala, copiii și educația din România
  • Creșterea nivelului de educație în comunități neglijate prin modele testate sau inovatoare de intervenție, cu impact măsurabil

Valoarea grantului:
Maximum 60.000 lei

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:
1 iulie 2022*
*Noi apeluri de proiecte vor fi lansate la începutul fiecărei luni

Până la atingerea numărului de proiecte maxim admis, 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.