Calendarul apelurilor de proiecte

Acest calendar are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare.

Calendarul apelurilor de proiecte reprezintă o estimare și va fi actualizat în cazul în care apar noi informații relevante.