Consultare publică Program Sănătate: Ghidul solicitantului pentru ”Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul și tratamentul pacienților critici”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical ”

Propunerile și observațiile pentru apelul de proiecte Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical” pot fi transmise până în data de 5 iulie 2024.

 Solicitanți eligibili:

  • Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu profil de urgență, cu competențe în anestezie și terapie intensivă (ATI) și Circulație Extracorporeală

 Parteneri eligibili:

  • Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu profil de urgență, cu competențe în anestezie și terapie intensivă (ATI) și Circulație Extracorporeală
  • Universități publice de Medicină și Farmacie care au centre de simulare și secții ATI cu capacitate adecvată (resurse umane și materiale) pentru asigurarea cadrului de pregătire practică a asistenților medicali
  • Organizații neguvernamentale cu activitate relevantă pentru activitățile proiectului (asociații profesionale relevante pentru tipologia programelor de formare avute în vedere)

 Activități eligibile:

  • Dezvoltarea de instrumente de lucru cu scopul de a crește abilitățile și capacitățile profesionale ale personalului medical din ATI și Circulație Extracorporeală
  • Dezvoltarea abilităților și capacităților profesionale ale personalului medical din ATI și Circulație Extracorporeală

Bugetul alocat apelului de proiecte: 5.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001 euro și 5.000.000 euro

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită în funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului

Tipul de apel: competitiv, cu termen limită de depunere

Categori de regiuni: mai puțin dezvoltate și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov

Ghidul în consultare publică se găsește la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/formarea-personalului-implicat-in-diagnosticul-si-tratamentul-pacient-adulti/