Corrigendum nr. 2 la Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

Principala modificare prevăzută de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 2 la Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru, vizează includerea unui nou indicator – RCO 114  Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane.

Modificarea Ghidului solicitantului poate fi regăsită în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.